Jesteś tutaj:
Prawo pracy
30.06.2009 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
5/4
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Zatrudnienie Polaków w Austrii

Przed wyjazdem do pracy za granicę warto poznać ważne informacje. Dzisiejsze informacje dotyczyć będą wyjazdu do pracy do Austrii. Austria korzysta z prawa do stosowania rozwiązań przejściowych w dostępie do swojego rynku pracy. Osoby poszukujące pracy muszą same znaleźć pracodawcę, który następnie we właściwym miejscowo urzędzie pracy - Arbeitsmarktservice, w skrócie AMS - składa wniosek o pozwolenie na zatrudnienie Beschaeftigungsbewilligung. Urząd pracy może wydać pozwolenie na zatrudnienie Polaka czy innego obywatela nowego kraju członkowskiego, pod warunkiem, że brakuje na dane miejsce pracy kandydata bedącego obywatelem Austrii lub obywatela innego, starego kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Pozwolenie może być udzielone jest na okres jednego roku. Pozwolenia na okres krótszy nazywane są „kontyngentowymi” – Kontingentbewilligung. Są one udzielane na okres do 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy.
Zagraniczni pracownicy potrzebni są główni do prac w rolnictwie, leśnictwie oraz do przewożenia osób. W przypadku studentów okres zatrudnienia ograniczony jest do 3 miesięcy. Także w tym przypadku urząd pracy sprawdza, czy dane stanowisko pracy może być obsadzone przez obywatel Austrii lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Osobnym rodzajem zezwolenia na zatrudnienie jest zezwolenie dla pomocników żniwnych - Erntehelferbewilligung. W tym przypadku okres ważności zezwolenia ograniczony jest do 6 tygodni.
 
Pozwolenie na zatrudnienie udzielane jest w szczególności tak zwanemu personelowi kluczowemu, czyli osobom posiadającym szczególne wykształcenie lub specjalne umiejętności odpowiadające potrzebom rynku pracy Austrii. Z obowiązku uzyskiwania pozwoleń na zatrudnienie zwolniony jest personel kierowniczy wysokiego szczebla a także naukowcy, jeśli ich zatrudnienie ma wyjątkowe znaczenie. Po 52 tygodniach legalnego zatrudnienia w Austrii na podstawie pozwolenia na zatrudnienie, obywatel polski może wystąpić bezpośrednio do urzędu pracy o pozwolenie na pracę - Arbeitserlaubnis. Pracodawca jest tylko zobligowany do zgłoszenia początku i końca zatrudnienia. Pozwolenie wystawiane jest na okres do 2 lat, z możliwością przedłużenia i jest ważne na obszarze kantonu, gdzie praca dotychczas była wykonywana.
 
Zatrudnienie w charakterze wolontariuszy, praktykantów zawodu, Au-Pair oraz dla przeszkolenia w ramach Joint-Venture wymaga złożenia do urzędu pracy zgłoszenia zatrudnienia co najmniej na 2 tygodnie przed przystąpieniem do pracy. W przypadku, gdy urząd odmówi udzielenia potwierdzenia zgłoszenia, to wówczas praca musi być zakończona w okresie 1 tygodnia. W przypadku przeszkolenia Joint-Venture nie można przystąpić do pracy przed otrzymaniem z urzędu powyższego potwierdzenia.
 
Austria oprócz stosowania ograniczeń dla pracowników w dostępie do swojego rynku pracy, ogranicza również polskim przedsiębiorcom możliwość delegowania pracowników w ramach świadczenia usług w następujących sektorach: budownictwo, produkcja konstrukcji ze stali i metali lekkich, ogrodnictwo, obróbka kamienia, usługi ochroniarskie, usługi socjalne, opieka domowa nad chorymi, sprzątanie budynków, inwentarza i środków transportu. Powyższe wyłączenie nie dotyczy osób prowadzących w Polsce działalność gospodarczą i wykonujących w Austrii usługę jednoosobowo. Polska firma może potencjalnie wykonywać usługi w sektorach nie zliberalizowanych, ale tylko w przypadku prac o szczególnie wysokim stopniu specjalizacji, a ponadto zależy to od decyzji urzędu pracy. Jeśli planowane prace mają trwać nie dłużej niż 4 miesiące wówczas przedsiębiorstwo występuje o pozwolenie na delegowanie. W przypadku wykonywania dłuższych prac trzeba występować o pozwolenia na zatrudnienie. Realizacja kontraktów na prace budowlane, niezależnie od planowanego czasu ich trwania, możliwa jest tylko na podstawie pozwoleń na zatrudnienie. Natomiast w przypadku wykonywania usług z sektorów zliberalizowanych polskie przedsiębiorstwo przed przystąpieniem do prac jest zobowiązane uzyskać z urzędu pracy tzw. unijne potwierdzenie oddelegowania.
 
Polacy przebywający w Austrii powyżej trzech dni podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Na pobyt dłuższy niż trzymiesięczny trzeba mieć zapewnione środki utrzymania i posiadać ubezpieczenie chorobowe. Jeśli któryś z tych warunków nie jest spełniony, uprawnienie do pobytu można uzyskać, pod warunkiem spełnienia jednego z poniższych warunków: przedłoży się oświadczenie pracodawcy z przyrzeczeniem zatrudnienia lub świadectwo zatrudnienia, wykaże się prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej, wykaże się w sposób wiarygodny, że istnieje uzasadniona nadzieja podjęcia pracy ciągu 6 miesięcy po przyjeździe, udowodni się, że ma się zapewnione środki na utrzymanie jako członek rodziny obywatela Unii Europejskiej uprawnionego do pobytu w Austrii. Organami meldunkowymi są magistraty i gminy.
 
Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej


Słowa kluczowe: zatrudnienie

Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.