Jesteś tutaj:
Prawo administracyjne
02.09.2011 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
5/2
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Skarga na bezczynność organu

Mieszkanka zwróciła się wnioskiem wysłanym pocztą elektroniczną do Burmistrza Miasta o udzielenie informacji publicznej dotyczącej ilości remontów wykonywanych w budynkach Urzędu Miasta. Jednocześnie wniosła o wskazanie jaki był koszt tych remontów oraz jaka firma wykonywała dany remont. Następnie złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na bezczynność Burmistrza w związku z brakiem jego odpowiedzi na swój wniosek. W skardze podała, iż do dnia wniesienia skargi nie otrzymała od organu administracji jakiejkolwiek odpowiedzi na jej wniosek.

W odpowiedzi na skargę Burmistrz Miasta wniósł o jej oddalenie. W uzasadnieniu organ zaznaczył, że istotnie skarżąca wystąpiła drogą elektroniczną o udzielenie informacji publicznej wysyłając swój wniosek na adres e-mailowy. Jednocześnie podano, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta na stronie internetowej znajduje się zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie realizacji przez Urząd Miasta zasad udostępniania informacji publicznych oraz wzór wniosku, jaki winna wypełnić osoba chcąca uzyskać informacje publiczne. Burmistrz podkreślił, że skarżąca zawarła swój wniosek na niewłaściwej stronie internetowej oraz bez zachowania formy obowiązującej w Urzędzie zatem nikt do dnia złożenia skargi nie wiedział o złożonym przez nią zapytaniu. Ponadto organ wskazał, że skarżąca nie wyczerpała trybu wnoszenia skargi do sądu administracyjnego przewidzianego w art. 52 § 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi bowiem nie wezwała organu administracji do usunięcia naruszenia prawa.

 

W odpowiedzi na wezwanie Sądu Burmistrz Miasta w piśmie procesowym podał, iż na pocztę mailową nie wpłynął wniosek skarżącej o udostępnienie informacji publicznej. W dalszej kolejności w piśmie procesowym skarżąca wskazała, że organ zobowiązany był udostępnić jej żądane informacje niezależnie od formy w jakiej złożyła swój wniosek. Ponadto podała, że adres mailowy jest jedynym adresem internetowym, jaki jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miasta i jest on umieszczany na oficjalnych pismach wysyłanych przez Urząd.

 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że pytania wysłane do niego drogą elektroniczną nie mogą pozostać bez odpowiedzi. W niniejszym postępowaniu skarżąca zarzuca organowi bezczynność w zakresie nieudostępnienia jej informacji związanych z kosztami oraz ilościami remontów przeprowadzonych w Urzędzie Miasta. Wniosek o udzielenie cytowanych informacji skarżąca złożyła w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) – zwanej dalej u. d. i p. Powołana ustawa w sposób kompleksowy reguluje dostęp do informacji będących informacjami publicznymi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych. W tym miejscu należy odwołać się do regulacji art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącej, iż obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. Ograniczenie tego prawa może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.

 

Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej1 2 3 DALEJ
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Kadron
Kancelaria Adwokacka
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.