Jesteś tutaj:
Prawo cywilne
09.03.2009 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
5/2
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Większa swoboda działalności gospodarczej

W dniu 7 marca 2009 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Nowe prawo ma zapewnić większą swobodę działalności gospodarczej oraz ułatwić przedsiębiorcom zakładanie i prowadzenie firm.

Wszystkie formalności związane z rejestracją będzie można załatwić zgodnie z zasadą "jednego okienka". Zgodnie z nowymi przepisami miejscem rejestracji działalności gospodarczej jest urząd skarbowy, a gminna ewidencja działalności gospodarczej została zlikwidowana. Zarejestrowanie działalności będzie bezpłatne, natomiast za każdą zmianę wpisu urząd skarbowy pobierze opłatę w wysokości 25 zł. W "jednym okienku", obok zarejestrowania działalności gospodarczej, można złożyć m.in. wniosek o rejestrację w ZUS.

Nowelizujące przepisy wprowadziły nowy podział na przedsiębiorców podlegających wpisowi do ewidencji oraz tych, którzy będą wpisywani do rejestru przedsiębiorców. Do ewidencji, prowadzonej przez urzędy skarbowe, mają być wpisane osoby fizyczne. Natomiast do rejestru prowadzonego przez sądy rejestrowe, obok podmiotów dotychczas tam wpisywanych - osoby fizyczne, których przychody netto w ostatnich dwóch latach osiągały, po co najmniej 800 tys. euro.

 Ważną zmianą jest wprowadzenie zasady szybkości i prostoty postępowania rejestracyjnego. Przedsiębiorca będzie miał możliwość złożenia wniosku o wpis do ewidencji zarówno w sposób tradycyjny, jak i w sposób elektroniczny. Wnioski będą rozpatrywane odpowiednio w ciągu 5 lub 3 dni. Dotychczas wnioski były składane w sposób tradycyjny, a ich rozpatrywanie trwało średnio 30 dni.

Nowe prawo wprowadza także możliwość zawieszenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, który rozlicza w formie karty podatkowej. Zawieszenie działalności będzie możliwe na okres od 1 do 10 miesięcy. W tym czasie przedsiębiorca nie będzie musiał płacić składek na ubezpieczenie społeczne, uiszczać zaliczki na poczet podatku dochodowego, ani składać deklaracji podatkowych. Rozwiązanie to pomoże zwłaszcza drobnym przedsiębiorcom prowadzącym działalność sezonową. Zawieszenie będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie zatrudnia w tym czasie pracowników.

Doprecyzowane zostały również przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli u przedsiębiorców oraz czasu ich trwania. Ukrócona została samowola organów kontrolnych w zakresie czynności związanych z tą procedurą. Przeprowadzający kontrole, oprócz legitymacji służbowej, powinni dysponować również upoważnieniem do jej przeprowadzenia. Przyjęto zasadę, że kontrola nie powinna naruszać normalnego funkcjonowania firmy, a także wprowadzono ustawowe ograniczenie dotyczące jej celu. Przedsiębiorca nie będzie też musiał, ale będzie mógł, prowadzić tzw. książki kontroli. Wprowadzono ponadto krótsze okresy przeprowadzania kontroli. Na przykład, sprawdzania u mikroprzedsiębiorców będą mogły trwać maksymalnie do 12 dni roboczych w roku, a w odniesieniu do małych przedsiębiorstw - do 16 dni roboczych. Do tej pory maksymalny czas trwania czynności sprawdzających u wymienionych przedsiębiorców wynosił 4 tygodnie. Określono, że kontrola będzie uznana za nieważną, jeśli organ kontrolny przekroczył swoje uprawnienia lub nie dopełnił obowiązków.

Nowe przepisy dają także możliwość uzyskania wiążących interpretacji dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Przedsiębiorca będzie mógł się zwrócić o otrzymanie pisemnej interpretacji w tych sprawach, odpowiednio do kierownika jednostki ZUS lub dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ.

Nowelizacja ograniczy również dowolność, jeśli chodzi o wydawanie zezwoleń dla przedsiębiorców. Wprowadzono m.in. zasadę, że wydanie zezwolenia będzie tzw. decyzją zawiązaną. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca spełnia wymagane prawem warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem, to organ zezwalający nie będzie mógł odmówić wydania zezwolenia.

Dodatkowo przepisy nowelizacji wprowadzają zasady obowiązujące w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o podejmowanie działalności gospodarczej przez cudzoziemców. Przedsiębiorcy z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego będą mogli prowadzić działalność na takich samych zasadach, jak obywatele polscy. Zgodnie z prawem unijnym zagraniczni przedsiębiorcy, chcący czasowo świadczyć usługi w Polsce, nie będą musieli uzyskiwać wpisu do ewidencji lub rejestru przedsiębiorców.

Zgodnie z nowelizacją z dniem 1 lipca 2011 r. utworzona zostanie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w której znajdować się będą dane o przedsiębiorcach z całej Polski. Będą one bezpłatnie udostępnianie za pośrednictwem Internetu. Dzięki temu zwiększą się szanse przedsiębiorcy na uzyskanie wiarygodnej informacji o potencjalnych partnerach biznesowych. CIDG będzie udostępniać informacje nie tylko zainteresowanym, ale również instytucjom i innym organom, np. urzędom skarbowym, którym te dane będą niezbędne do wydawania zaświadczeń i odpisów. W ewidencji CIDG będą znajdować się także dane niejawne, które będą przekazywane organom wymienionym w ustawie o NIP. Ponadto przedsiębiorcy nie będą już musieli posługiwać się numerem REGON.

www.SerwisPrawa.pl

Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej


Słowa kluczowe: działalność gospodarcza

Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.