Jesteś tutaj:
Prawo cywilne
08.11.2010 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
5/2
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Wprowadzanie konsumentów w błąd

Jednym z priorytetów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest eliminowanie niedozwolonych praktyk na rynkach lokalnych, gdzie naruszenia przepisów, choć wolniej dostrzegalne z punktu widzenia całej gospodarki, są bardzo uciążliwe dla konsumentów. Jest to możliwe dzięki strukturze organizacyjnej Urzędu i istnieniu dziewięciu delegatur UOKiK. Ich działania nie ograniczają się jednak wyłącznie do lokalnych rynków. Wydają one decyzje mające znaczenie dla przedsiębiorców i konsumentów w całym kraju. Przykładem szerokiego wachlarza działalności jednostek terenowych są trzy decyzje wydane przy współpracy Delegatury UOKiK w Poznaniu.
Wprowadzanie konsumentów w błąd przez Prominent CF, porozumienie cenowe Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz niedozwolone działania Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” – to najnowsze decyzje Prezes UOKiK wydane przy współpracy z Delegaturą w Poznaniu. Eliminowanie nieprawidłowości na różnych rynkach jest możliwe dzięki strukturze organizacyjnej Urzędu
 
Pierwsza z tych decyzji dotyczy praktyk, które naruszają zbiorowe interesy konsumentów stosowanych przez spółkę Prominent CF. Zarzucone przedsiębiorcy praktyki związane są z udzielaniem pożyczek gotówkowych. Urząd ustalił, że wzorzec umowy pożyczki, w oparciu o który przedsiębiorca zawiera umowy z konsumentami nie spełnia wszystkich wymogów określonych w obowiązujących przepisach. Nie zawiera m.in. informacji o sposobie zabezpieczenia pożyczki. Ponadto, Urząd ustalił, że w umowach pożyczki zawieranych z konsumentami przedsiębiorca zamieszcza nieprawdziwe i wprowadzające w błąd informacje m.in. o: wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania oraz całkowitym koszcie pożyczki. Wskazywane w umowach dane są istotnie zaniżone w stosunku do ich faktycznej, wyliczonej zgodnie z przepisami, wartości. Spółka pobiera także zbyt wysoką łączną kwotę wszystkich opłat, prowizji oraz kosztów związanych z zawarciem umowy pożyczki, która przekracza maksymalną dopuszczalną przez przepisy wysokość 5 procent wartości pożyczki. Zastrzeżenia Urzędu wzbudziła także treść rozpowszechnianych przez przedsiębiorcę ulotek reklamowych. Wbrew przepisom, w ulotkach tych przedsiębiorca nie informuje o wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. Urząd zakwestionował również postanowienia przewidujące możliwość zatrzymania opłaty przygotowawczej w przypadku odstąpienia od umowy przez Prominent CF.
 
W myśl przepisów ustawy o kredycie konsumenckim, opłata przygotowawcza może być zatrzymana przez przedsiębiorcę jedynie w szczególnych przypadkach. Możliwe jest to, w sytuacji, gdy sam konsument odstępuje od umowy w ciągu 10 dni od jej zawarcia. Według Urzędu, zastrzegając sobie prawo do zatrzymania opłaty przygotowawczej w sytuacji podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Prominent naruszył obowiązujące prawo. Praktyka przedsiębiorcy mogła być uciążliwa dla konsumentów, którzy zapłacili opłatę przygotowawczą i oczekiwali na przyznanie kredytu, a przedsiębiorca odstąpił od umowy, zatrzymując bezpodstawnie opłatę przygotowawczą. Za działania naruszające interesy słabszych uczestników rynku Prezes UOKiK nałożyła na Prominent CF karę w wysokości prawie 40 tys. złotych oraz nakazała zaniechanie niedozwolonych praktyk.
 
Kolejna decyzja dotyczy poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”, która ogranicza przedsiębiorcom telekomunikacyjnym możliwość rozpoczęcia działalności w administrowanych budynkach. Wykorzystując fakt, że przedsiębiorcy, którzy chcą dostarczać usługi dostępu do Internetu mieszkańcom osiedli, muszą uzyskać jej zgodę na instalowanie własnych sieci telekomunikacyjnych, Spółdzielnia podejmuje różne działania w celu utrudnienia im dostępu do swoich nieruchomości. Z ustaleń Urzędu wynika, że Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość pobierania opłat, nie mających ekonomicznego uzasadnienia oraz kwestionuje informacje zawarte w wydanych przez inne organy dokumentach. Działania te chronią interesy podmiotów, które od wielu lat świadczą usługi telekomunikacyjne na rzecz mieszkańców administrowanych przez Spółdzielnię budynków. W praktyce działania monopolistyczne Spółdzielni najdotkliwiej odczuli mieszkańcy, którzy mogą korzystać z usług jedynie faworyzowanych przez Spółdzielnię spółek telekomunikacyjnych, a tym samym zostali pozbawieni wyboru najlepszej cenowo oraz jakościowo oferty szerokiego kręgu przedsiębiorców. Za praktykę ograniczającą konkurencję Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” została ukarana sankcją w wysokości ponad 160 tys. złotych.
 
Ostatnia z opisywanych decyzji dotyczy praktyk stosowanych przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (SDP). Podstawą wszczęcia postępowania przez Urząd było opublikowanie przez wchodzący w skład SDP – Klub Fotografii Prasowej na stronie internetowej cennika zawierającego minimalne stawki za usługi fotoreporterskie. Uwagę UOKiK zwróciła praktyka polegająca na ustaleniu przez kilku członków Klubu cen na szereg usług świadczonych zarówno przez fotoreporterów, jak i fotografów, co zgodnie z prawem antymonopolowym jest zakazane i zawsze, również w przypadku stowarzyszeń i izb jest traktowane jako nielegalne porozumienie. Zgodnie z prawem uczestnicy rynku powinni samodzielnie ustalać stawki za usługi na podstawie własnego rachunku ekonomicznego, nie są natomiast do tego powołane organizacje, które zrzeszają przedsiębiorców. Dlatego Prezes UOKiK nałożyła na Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich karę w wysokości blisko 8 tys. złotych. W trakcie postępowania SDP zaprzestało stosowania niedozwolonej praktyki – zakwestionowany cennik został usunięty ze strony internetowej.
 
Opisane decyzje nie są ostateczne. Przedsiębiorcy mogą się od nich odwołać do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 

www.SerwisPrawa.pl

Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej


Słowa kluczowe: konsument, nieuczciwa konkurencja

Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.