Jesteś tutaj:
Prawo cywilne
22.05.2009 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
5/2
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Utrudnianie ojcu kontaktu z dzieckiem

Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego. Celem proponowanej w projekcie zmiany jest wprowadzenie do polskiego systemu prawnego narzędzi, przy pomocy których sądy opiekuńcze będą mogły wyegzekwować w sposób zgodny ze swoimi wcześniejszymi orzeczeniami kontakt obojga rodziców z dzieckiem, np. w przypadku orzeczenia rozwodu, gdy sąd opiekuńczy rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem, a rodzic, u którego dziecko zamieszkuje uniemożliwia bądź utrudnia te kontakty. Ma to na celu zapewnienie pełniejszej realizacji normy wyrażonej w art. 113 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, który stanowi, że niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.
W aktualnie obowiązującym stanie prawnym polskie ustawodawstwo nie przewiduje skutecznych rozwiązań mających na celu umożliwienie również rodzicom, u których nie przebywa dziecko, kontaktów z tym dzieckiem w sposób określony np. w wyroku orzekającym rozwód. Projekt ustawy proponuje dodanie do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego nowego art. 59814, zgodnie z którym przepisy art. 598[5]-598[12] stosuje się odpowiednio do wykonania orzeczeń wydanych na podstawie art. 58 § 1 i §1a i art. 1131 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy w zakresie kontaktów rodziców z dzieckiem. Należy uwypuklić fakt, że treść proponowanego przepisu uwzględnia również ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. Dodawany art. 598[14] Kodeksu postępowania cywilnego opiera się na funkcjonujących już w Kodeksie postępowania cywilnego rozwiązaniach, które dotyczą uprawnień władczych sądu opiekuńczego na wypadek konieczności odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką. W związku z tym, że sądy konstrukcję tę stosują, na co dzień w praktyce nie powinna ona stworzyć problemów w zakresie implementacji do wypadków egzekwowania praw rodziców pozbawianych wbrew wyrokom sądów kontaktów z dzieckiem.
 
Odpowiednie zastosowanie art. 598[5]-598[12] będzie polegało na zleceniu przez sąd opiekuńczy kuratorowi sądowemu przymusowego wyegzekwowania kontaktów dziecka z rodzicem. W standardowych sytuacjach powinno to polegać na umówieniu spotkania rodzica z dzieckiem, a następnie stawieniu się kuratora na to spotkanie celem sprawdzenia, czy drugi rodzic to spotkanie umożliwił. W ekstremalnych przypadkach, w związku z możliwym odpowiednim zastosowaniem art. 59810 Kodeksu postępowania cywilnego,  na żądanie kuratora sądowego Policja będzie obowiązana do udzielenia mu pomocy przy czynnościach związanych z wyegzekwowaniem kontaktów rodzica z dzieckiem. Z kolei w związku z możliwym zastosowaniem art. 598[11] § 1 Kodeksu postępowania cywilnego,  jeżeli rodzic, pod którego opieką znajduje się dziecko ukrywa je, kurator sądowy zawiadomi prokuratora. W konsekwencji, jak się zdaje, powyższe instrumentarium prawne da realne szanse na właściwe kontakty obojga rozwiedzionych rodziców z dzieckiem.
 
 
Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej


Słowa kluczowe: władza rodzicielska

Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.