Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Postępowanie w sprawie rozwodowej – złożenie powództwa o rozwód

Obsługa prawna firm i osób, Windykacja należności, odszkodowania

Złożenie powództwa o rozwód - Jak złożyć pozew, gdzie i komu doręczyć. Krótki poradnik dotyczący złożenia powództwa rozwodowego.

Jeżeli małżonkowie albo jeden z małżonków dojdzie do wniosku, że nie chce dalej pozostawać w związku małżeńskim, i że zaistniał trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego może wystąpić do sądu z powództwem. Sad może orzec o rozwodzie:

  1. bez orzekania o winie,
  2. rozwód z winy obu stron,
  3. rozwód z winy pozwanego,
  4. rozwód z winy powoda,
  5. rozwód z przyczyn niezawinionych istniejących po stronie pozwanego lub powoda.

Właściwym do rozpoznania spraw o rozwód jest sąd okręgowy ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, jeżeli chociaż jedno z nich nadal tam (w tym samym okręgu) zamieszkuje (art. 17 k.p.c. i art. 41 k.p.c.). Koszty wpisu – opłaty stałej w kwocie 600 zł obciążają powoda.

R E K L A M A


Jeżeli sytuacja materialna powoda jest na tyle trudna, że nie jest on w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego siebie i rodziny ponieść kosztów sądowych, może złożyć wniosek o zwolnienie go od ich ponoszenia (art. 113 § 1 k.p.c.). Taki wniosek może być złożony w każdym czasie (przy wnoszeniu pozwu jak i po jego wniesieniu). Aby sąd pozytywnie rozpatrzył wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych, niezbędne jest załączenie do wniosku dokumentów potwierdzających sytuację rodzinną i majątkową powoda.

Pozew pod rygorem zwrotu musi zostać złożony w 2 egzemplarzach (przedłożenie tylko jednego egzemplarza pozwu jest brakiem formalnym wymagającym uzupełnienia – a w przypadku nie nadesłania we wskazanym terminie sąd zwraca pozew, pozostawiając go bez rozpoznania). Jeden egzemplarz pozwu pozostaje w aktach sprawy, drugi jest przez sąd doręczany stronie przeciwnej.

Niezbędne jest dołączenie do pozwu o rozwód załączników w postaci:

  • odpisu skróconego aktu małżeństwa (najlepiej nowo wydanego),
  • odpisów skróconych aktów urodzenia małoletnich dzieci (jeżeli z małżeństwa pochodzą małoletnie dzieci).,
  • zaświadczenia o dochodach,
  • innych zaświadczeń i dokumentów, np. o stanie zdrowia, o składnikach i wartości majątku wspólnego.

Należy pamiętać, że pozew rozwodowy musi być podpisany, gdyż brak podpisu jest również brakiem formalnym i wywołuje skutek wezwania do uzupełnienia braków formalnych - pod rygorem zwrotu pozwu.

Jarosław Olejarz
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl


Obsługa prawna firm i osób, Windykacja należności, odszkodowania
Data: 19.05.2006 00:00
Autor/Źródło: Olejarz Jarosław
Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Słowa kluczowe: cywilne postępowanie, rozwód

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Wasze komentarze

® 2008 - 2014 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.