Kalendarium: Brak wydarzeń na dziś
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Postępowanie w sprawie rozwodowej – złożenie powództwa o rozwód

Obsługa prawna firm i osób, Windykacja należności, odszkodowania

Złożenie powództwa o rozwód - Jak złożyć pozew, gdzie i komu doręczyć. Krótki poradnik dotyczący złożenia powództwa rozwodowego.

Jeżeli małżonkowie albo jeden z małżonków dojdzie do wniosku, że nie chce dalej pozostawać w związku małżeńskim, i że zaistniał trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego może wystąpić do sądu z powództwem. Sad może orzec o rozwodzie:

  1. bez orzekania o winie,
  2. rozwód z winy obu stron,
  3. rozwód z winy pozwanego,
  4. rozwód z winy powoda,
  5. rozwód z przyczyn niezawinionych istniejących po stronie pozwanego lub powoda.

Właściwym do rozpoznania spraw o rozwód jest sąd okręgowy ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, jeżeli chociaż jedno z nich nadal tam (w tym samym okręgu) zamieszkuje (art. 17 k.p.c. i art. 41 k.p.c.). Koszty wpisu – opłaty stałej w kwocie 600 zł obciążają powoda.

R E K L A M A


Jeżeli sytuacja materialna powoda jest na tyle trudna, że nie jest on w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego siebie i rodziny ponieść kosztów sądowych, może złożyć wniosek o zwolnienie go od ich ponoszenia (art. 113 § 1 k.p.c.). Taki wniosek może być złożony w każdym czasie (przy wnoszeniu pozwu jak i po jego wniesieniu). Aby sąd pozytywnie rozpatrzył wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych, niezbędne jest załączenie do wniosku dokumentów potwierdzających sytuację rodzinną i majątkową powoda.

Pozew pod rygorem zwrotu musi zostać złożony w 2 egzemplarzach (przedłożenie tylko jednego egzemplarza pozwu jest brakiem formalnym wymagającym uzupełnienia – a w przypadku nie nadesłania we wskazanym terminie sąd zwraca pozew, pozostawiając go bez rozpoznania). Jeden egzemplarz pozwu pozostaje w aktach sprawy, drugi jest przez sąd doręczany stronie przeciwnej.

Niezbędne jest dołączenie do pozwu o rozwód załączników w postaci:

  • odpisu skróconego aktu małżeństwa (najlepiej nowo wydanego),
  • odpisów skróconych aktów urodzenia małoletnich dzieci (jeżeli z małżeństwa pochodzą małoletnie dzieci).,
  • zaświadczenia o dochodach,
  • innych zaświadczeń i dokumentów, np. o stanie zdrowia, o składnikach i wartości majątku wspólnego.

Należy pamiętać, że pozew rozwodowy musi być podpisany, gdyż brak podpisu jest również brakiem formalnym i wywołuje skutek wezwania do uzupełnienia braków formalnych - pod rygorem zwrotu pozwu.

Jarosław Olejarz
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl


Obsługa prawna firm i osób, Windykacja należności, odszkodowania
Data: 19.05.2006 00:00
Autor/Źródło: Olejarz Jarosław
Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Słowa kluczowe: cywilne postępowanie, rozwód

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Wasze komentarze

® 2008 - 2014 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.