Alimenty na dorosłe dziecko na nowych zasadach

Obsługa prawna firm i osób, Windykacja należności, odszkodowania

Zgodnie z przepisami prawa rodzinnego i opiekuńczego rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dochody z majątku przysługującego dziecku wystarczają na pokrycie wszelkich kosztów związanych z utrzymaniem, wychowaniem i edukacją dziecka. Istotną zmianę dotyczącą obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dorosłych dzieci wprowadziła nowelizacja Ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r, Nr 9, poz. 59 ze zm.) z 2009 roku.

pobierz_plik
Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczenia alimentacyjnego POBIERZ »

Alimenty na pełnoletnie dziecko
W prawie rodzinnym i opiekuńczym nie ma dokładnie określonego wieku dziecka, do którego rodzice są zobowiązani płacić na nie alimenty. Istnieje tylko zapis, że rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych na dziecko, które nie może utrzymać się samodzielnie. Osiągnięcie przez dziecko pełnoletniości nie powoduje więc, że obowiązek ten automatycznie wygasa. Ogólnie przyjętą normą jest, że dopóki dziecko, nawet pełnoletnie, uczy się lub studiuje, to nie jest ono przygotowane do samodzielnego życia i rodzice nadal powinni je utrzymywać. W przypadku, gdy dorosłe dziecko postanowiło kontynuować naukę, mimo dobrej woli nie może znaleźć pracy lub też gdy jest niezdolne do pracy z powodu choroby, kalectwa lub innego uszczerbku na zdrowiu, wówczas rodzice muszą nadal płacić na nie alimenty. Także w sytuacji, gdy ma ono problemy z alkoholizmem lub narkomanią, przez co nie jest zdolne do pracy, rodzice mają obowiązek udzielać mu finansowej pomocy, aż do wyjścia z nałogu i podjęcia pracy. Wysokość alimentów na dorosłe dziecko zależy od możliwości zarobkowych rodzica zobowiązanego do ich płacenia oraz od uzasadnionych potrzeb dziecka. Orzekając o obowiązku alimentacyjnym, sąd bierze więc pod uwagę sytuację materialno-finansową stron. Oczywiście wraz z wiekiem potrzeby dziecka się zmieniają i może ono żądać podwyższenia alimentów. Również rodzice mogą wystąpić o ich obniżenie w przypadku utraty pracy, pogorszenia stanu zdrowia, czy niepełnosprawności. W sytuacji, gdy któreś z rodziców nie zgadza się na dalsze utrzymywanie pełnoletniego dziecka może wystąpić do sądu o zwolnienie go z tego obowiązku.

R E K L A M A
Kiedy rodzice nie muszą płacić alimentów na pełnoletnie dziecko?
Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje, że w pewnych przypadkach rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych na pełnoletnie dziecko. Po pierwsze jest to możliwe w sytuacji, gdy świadczenia te są połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem i możliwością pozostawania w niedostatku z tego powodu. Rodzice mogą również nie płacić alimentów w przypadku, gdy ich dorosłe dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możliwości samodzielnego utrzymania się, na przykład zaniedbuje studia, nie zalicza w terminie egzaminów, bierze urlop dziekański, czy też powtarza rok. Może się także zdarzyć, że pełnoletnie dziecko, mimo kontynuowania nauki, zdobyło już odpowiednie doświadczenie i w związku z tym może już pracować i utrzymać się samodzielnie. Tak będzie np. w sytuacji podjęcia nauki na studiach podyplomowych. Rodzice mają również możliwość uchylić się od alimentów na pełnoletnie dziecko, jeżeli takie żądanie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.Dziecko niepełnosprawne

Należy jednak pamiętać, że w przypadku dzieci niepełnosprawnych obowiązek alimentacyjny może nie wygasnąć. Jeżeli więc dziecko jest niepełnosprawne i z tego powodu nie jest w stanie podjąć jakiejkolwiek pracy, rodzice będą zobowiązani płacić alimenty przez całe życie.


 


Obsługa prawna firm i osób, Windykacja należności, odszkodowania
Data: 04.10.2012 05:00
Autor/Źródło: Banowicz Andżelika
Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Słowa kluczowe: alimenty na dorosłe dziecko, rodzice, obowiązek alimentacyjny, alimenty, niepełnosprawne dziecko

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Wasze komentarze

® 2008 - 2014 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.