Jesteś tutaj:
Formularze sądowe
04.03.2011 - Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kliknij, aby ocenić:
 
5/1
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Jakie dane zawiera KRS?

Katalog KRS obejmuje następujące dokumenty spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych i spółek europejskich:

1)    akty założycielskie, umowy oraz statuty, jeżeli są oddzielnymi aktami, a także uchwały o ich zmianie;
2)    teksty jednolite dokumentów wymienionych w pkt. 1 powyżej;
3)    uchwały o zmianie wysokości kapitału zakładowego, jeżeli nie wymagały jednoczesnej zmiany umowy lub statutu;
4)    uchwały o powołaniu i odwołaniu członków organów spółek;
5)    roczne sprawozdania finansowe oraz roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, odpisy uchwał o zatwierdzeniu rocznych sprawozdań finansowych i podziale zysku lub pokryciu straty, a także opinie biegłych rewidentów i sprawozdania z działalności jednostek, jeżeli obowiązek ich sporządzenia wynika z przepisów szczególnych.

Domniemanie prawdziwości wpisu w KRS

Wpisanie danych do KRS ma doniosłe skutki prawne. Od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym żadna osoba nie może zasłaniać się nieznajomością ogłoszonych wpisów. Oznacza to, że podmiot lub osoba dokonująca czynności z innym podmiotem wpisanym do KRS, nie może bronić się swoją niewiedzą. Na tej osobie ciąży obowiązek wiedzy jakie są dane wpisane w KRS, czy podmiot zgodnie z tym wpisem jest reprezentowany. Tylko w przypadku czynności dokonanych przed upływem szesnastego dnia od dnia ogłoszenia, podmiot wpisany do Rejestru nie może powoływać się na wpis wobec osoby trzeciej, jeżeli ta udowodni, że nie mogła wiedzieć o treści wpisu.W przypadku zaistnienia rozbieżności między wpisem do Rejestru a ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obowiązuje wpis w Rejestrze. Jednak osoba trzecia może powoływać się na treść ogłoszenia, chyba że podmiot wpisany do Rejestru udowodni, że osoba trzecia wiedziała o treści wpisu. Osoba trzecia może się powoływać na dokumenty i dane, w odniesieniu do których nie dopełniono jeszcze obowiązku ogłoszenia, jeżeli niezamieszczenie ogłoszenia nie pozbawia jej skutków prawnych.
Jeżeli wpis do Rejestru nie podlega obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, to nikt nie może zasłaniać się nieznajomością treści wpisu w Rejestrze, chyba że mimo zachowania należytej staranności nie mógł wiedzieć o wpisie.

Przedsiębiorcy wpisywani do KRS

W przypadku rejestru przedsiębiorców wpisowi do KRS podlegają m. in.:

1)    spółki jawne;
2)    spółki partnerskie;
3)    spółki komandytowe;
4)    spółki komandytowo-akcyjne;
5)    spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
6)    spółki akcyjne;
7)    spółdzielnie;
8)    przedsiębiorstwa państwowe;
9)    instytuty badawcze;
10)    towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych;
11)    towarzystwa reasekuracji wzajemnej;
12)    oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
13)    główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń;
14)    główny oddział zagranicznego zakładu reasekuracji;
15)    instytucje gospodarki budżetowej.

Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.pl1 2 DALEJ
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.