Jesteś tutaj:
Prawo konstytucyjne
18.09.2014 - Natalia Szok
Kliknij, aby ocenić:
 
3/5

Kiedy nastąpi uznanie cudzoziemca za obywatela polskiego (część II)

Ostatnio omawialiśmy problematykę uznania cudzoziemca za obywatela polskiego koncentrując się na takich zagadnieniach jak wymogi prawne, jakie należy spełnić by wystąpić z roszczeniem o uznanie oraz kiedy organ odmówi uznania cudzoziemca za obywatela polskiego. Dziś scharakteryzujemy wniosek, którego złożenie jest konieczne, ażeby do uznania mogło dojść.

Wymóg złożenia wniosku
 

Celem przypomnienia wskazać należy, że uznanie cudzoziemca za obywatela polskiego następuje na jego wniosek, a w przypadku małoletniego cudzoziemca - na wniosek jego przedstawicieli ustawowych. W przypadku braku porozumienia między przedstawicielami ustawowymi każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu.

 

 

Treść wniosku
 

Wniosek o uznanie za obywatela polskiego zawiera:
 

 1. dane cudzoziemca;
 2. adres zamieszkania;
 3. informacje o źródłach utrzymania cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej, zajmowanym przez niego lokalu, jego osiągnięciach zawodowych, działalności politycznej i społecznej;
 4. dane małżonka cudzoziemca;
 5. informację, czy cudzoziemiec ubiegał się o nabycie obywatelstwa polskiego w przeszłości oraz czy posiadał obywatelstwo polskie;
 6. uzasadnienie.

 

Cudzoziemiec sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem umieszcza dodatkowo we wniosku:
 

 • dane małoletniego;
 • informację, czy i przed jakim organem zostały złożone oświadczenia o wyrażeniu zgody na nabycie obywatelstwa.

 

Wniosek przedstawiciela ustawowego o uznanie za obywatela polskiego małoletniego cudzoziemca zawiera takie dane i informacje, jak:
 

1. dane cudzoziemca;
2. informacje o źródłach utrzymania cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej, zajmowanym przez niego lokalu, jego osiągnięciach zawodowych, działalności politycznej i społecznej;
3. informację, czy cudzoziemiec ubiegał się o nabycie obywatelstwa polskiego w przeszłości oraz czy posiadał obywatelstwo polskie;
4. uzasadnienie;
5. informację, czy i przed jakim organem zostały złożone oświadczenia o wyrażeniu zgody na nabycie obywatelstwa.
 

We wniosku umieszcza się również imię i nazwisko, adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego.
 

Załączniki do wniosku
 

Do wniosku o uznanie za obywatela polskiego dołącza się:
 

 1. dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku, takie jak: dane cudzoziemca;  informacje o źródłach utrzymania cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej, zajmowanym przez niego lokalu, jego osiągnięciach zawodowych, działalności politycznej i społecznej; dane małżonka cudzoziemca; lub dane małoletniego; informację, czy i przed jakim organem zostały złożone oświadczenia o wyrażeniu zgody na nabycie obywatelstwa;
 2. posiadane dokumenty potwierdzające informacje, czy cudzoziemiec ubiegał się o nabycie obywatelstwa polskiego w przeszłości oraz czy posiadał obywatelstwo polskie;
 3. urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego po zdaniu egzaminu przed państwową komisją egzaminacyjną, świadectwo ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim, w przypadku gdy jest wymagane;
 4. fotografie osób objętych wnioskiem.

 

Forma wniosku i organ do którego składa się wniosek
 

Wniosek o uznanie za obywatela polskiego składa się na formularzu, którego wzór określa rozporządzenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Wniosek o uznanie za obywatela polskiego składa się do wojewody.

 

Umorzenie i zawieszenie postępowania
 

W przypadku gdy wniosek o uznanie cudzoziemca za obywatela polskiego został złożony w czasie, gdy wobec tego cudzoziemca jest prowadzone postępowanie o nadanie obywatelstwa polskiego, postępowanie w sprawie o uznanie za obywatela polskiego umarza się.
 

W przypadku gdy wniosek o uznanie cudzoziemca za obywatela polskiego został złożony w czasie, gdy wobec tego cudzoziemca jest prowadzone postępowanie o przywrócenie obywatelstwa polskiego, postępowanie o uznanie za obywatela polskiego zawiesza się do czasu zakończenia postępowania o przywrócenie obywatelstwa polskiego.


Decyzja w sprawie uznania cudzoziemca za obywatela polskiego
 

Decyzję w sprawie uznania cudzoziemca za obywatela polskiego wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której postępowanie dotyczy. Wojewoda przed wydaniem decyzji, o której mowa wyżej, zwraca się do komendanta wojewódzkiego Policji, dyrektora delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby do innych organów, o udzielenie informacji, czy nabycie przez cudzoziemca obywatelstwa polskiego nie stanowi zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Podstawa prawna:
 

Art. 32, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim.
Art. 11a ustawy z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim.

Autor/Źródło: Natalia SzokSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.