Niezawisłość sędziowska

Obsługa prawna firm i osób, Windykacja należności, odszkodowania

Ostatnimi czasy gorącym tematem w mediach stała się sprawa niezależności, bezstronności i niezawisłości sądów. Czym jest zatem owa niezawisłość i jakie są jej prawne gwarancje?

Niezawisłość sędziowska

Przez niezawisłość sędziowską powinniśmy rozumieć podstawową zasadę wymiaru sprawiedliwości, która ma gwarantować niezależność sędziów przy prowadzeniu postępowań sądowych w zakresie orzekania. Tym samym sędziowie w myśl powyższej zasady rozstrzygając konkretną sprawę podlegają wyłącznie prawu i własnemu sumieniu. Pogwałceniem powyższej reguły jest wywieranie wpływu na decyzję sędziego poprzez powoływanie się na różne okoliczności zewnętrzne. Niezawisłość sędziowska może być rozumiana także jako organizacyjna odrębność sądów i sędziów od innych organów państwowych w kraju.Szczegółowo w tym temacie wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny, który stwierdził, że na niezawisłość sędziów składają się następujące elementy:

  • bezstronność w stosunku do uczestników postępowania;
  • niezależność wobec organów czy instytucji pozasądowych;
  • samodzielność sędziego wobec władz i innych organów sądowych;
  • niezależność od wpływu czynników politycznych, np. partii politycznych;
  • wewnętrzna niezależność sędziego.

R E K L A M A
Aby zagwarantować niezawisłość sędziowską, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie do polskiego systemu prawnego następujących zasad:

  • nieusuwalności sędziów z urzędu;
  • nieprzenoszalności sędziów, chyba ze nastąpią zmiany ustroju sądów lub zmiany granic okręgów sądowych;
  • immunitetu sędziowskiego;
  • zakazu podejmowania przez sędziego dodatkowego zatrudnienia (oprócz stanowisk naukowych i dydaktycznych)
  • zakazu przynależności sędziego do partii politycznych, związków zawodowych i prowadzenia działalności publicznej niedającej się pogodzić z niezależnością sądów i niezawisłością sędziów.Mając na uwadze powyższe, niezawisłość sędziowska powinna być rozumiana jako zagwarantowana konstytucyjnie bezstronność sędziów w procesie orzekania w konkretnej sprawie i w odniesieniu do uczestników postępowania, przy jednoczesnym zachowaniu pełnego obiektywizmu podczas dokonywania oceny sprawy sądowej. Niestety w obecnych czasach coraz trudniej uwierzyć w prawdziwość tej zasady, a raczej w jej praktyczne stosowanie – zwłaszcza, gdy słyszy się o kolejnych aferach, szczególnie przy udziale sędziów.


Obsługa prawna firm i osób, Windykacja należności, odszkodowania

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Wasze komentarze

® 2008 - 2014 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.