Jesteś tutaj:
Prawo finansowe
01.05.2014 - Rafał Rodzeń
Kliknij, aby ocenić:
 
5/4

Kiedy dziecko może mieć własne konto bankowe?

Konta bankowe mogą być zakładane i prowadzone nie tylko dla osób dorosłych. Również dzieci mogą korzystać z ofert banków i innych instytucji finansowych. Pamiętajmy jednak, że w zależności od wieku małoletniego odpowiednia umowa będzie zawierana za pośrednictwem osoby dorosłej.

Otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych zostało uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, dotyczy to także rachunków przeznaczonych wyłącznie dla osób, które nie są pełnoletnie. Oczywiście zakładanie kont bankowych dzieciom i młodzieży musi dobywać się zgodnie z właściwymi przepisami. Pamiętajmy przy tym, że osoba małoletnia może być posiadaczem zwykłego rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej.

 

 

Zdecydowana większość polskich banków oferuje rachunki dla małoletnich, warto przy tym zaznaczyć, że szeroko rozumiane dysponowanie środkami finansowymi zebranymi na koncie jest dozwolone tylko dla osób, które ukończyły 13 rok życia. Zgodnie bowiem z treścią art. 58 Prawa bankowego, małoletni posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może po ukończeniu trzynastu lat swobodnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na tych rachunkach, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie jego przedstawiciel ustawowy. Z powyższego wynika zatem, że nastolatki mogą w pewnym ograniczonym zakresie dysponować środkami finansowymi zgromadzonymi na określonym rachunku bankowym – to jak duże mogą być dokonywane wypłaty czy transakcje handlowe przy pomocy Internetu zależy tak naprawdę od decyzji przedstawiciela ustawowego małoletniego posiadacza rachunku. Zaznaczmy jednak, że rodzic czy prawny opiekun małoletniego nie może całkowicie zakazać mu dokonywania wypłat z konta bankowego – w przeciwnym razie omawiana instytucja nie miałaby racji bytu.

 

Konto bankowe może zostać założone praktycznie dla każdego człowieka – wiek nie ma tak naprawdę decydującego znaczenia. Tym samym oznacza to, że rachunek w banku może zostać otwarty nawet dla nowo narodzonego dziecka. Wiek posiadacza rachunku wpływa jednak na sposób zawarcia umowy z bankiem – jeśli posiadaczem ma zostać osoba, która nie ukończyła 13 roku życia, umowę musi zawrzeć w jej imieniu przedstawiciel ustawowy (rodzic albo opiekun prawny). Jeżeli jednak konto ma zostać otwarte dla małoletniego, który ukończył 13 lat, umowa z bankiem może zostać zawarta przez taką osobę w zasadzie samodzielnie- ważność przedmiotowej umowy uzależniona jest przy tym od jej potwierdzenia przez przedstawiciela ustawowego.

 

Małoletni posiadacz rachunku bankowego nie może dokonywać wpłat na swoje konto, może jednak wypłacać wszelkie znajdujące się na nim środki. Pamiętajmy przy tym, że dysponowanie pieniędzmi nie oznacza, że posiadacz ten może doprowadzić do powstania tzw. debetu, a więc sytuacji w której na rachunku powstanie saldo ujemne. Małoletni nie może także samodzielnie rozwiązać istniejącej umowy z bankiem – w doktrynie pojawiają się jednak na ten temat zdania odmienne.

 

Zupełnie innym tematem jest kwestia kart płatniczych wydawanych na podstawie odrębnych umów. W zasadzie nie ma przeszkód, aby małoletni korzystał z tego rodzaju środków płatniczych, niemniej jednak musi on uzyskać zgodę swoich przedstawicieli ustawowych – innymi słowy umowa, której przedmiotem będzie wydanie i prowadzenie karty płatniczej musi zostać potwierdzona przez rodzica lub opiekuna prawnego małoletniego posiadacza konta bankowego.

Autor/Źródło: Rafał RodzeńSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.