Jesteś tutaj:
Prawo finansowe
31.01.2014 - Edyta Zielińska
Kliknij, aby ocenić:
 
5/3
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Opłata skarbowa od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy – Prawo energetyczne odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Dodatek energetyczny jest przyznawany, na wniosek odbiorcy wrażliwego – w drodze decyzji, której wydanie podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.

Znowelizowane przepisy uregulowały bardzo istotną kwestię, a mianowicie system wsparcia dla tzw. odbiorców wrażliwych. Wprowadzenie takich regulacji stanowi spełnienie jednego z kluczowych warunków umożliwiających Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki podjęcie decyzji o zwolnieniu sprzedawców energii z obowiązku zatwierdzania taryf dla gospodarstw domowych, sformułowanego przez Prezesa URE w Mapie drogowej uwolnienia cen dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej.


Należy zwrócić uwagę na to, że mały trójpak po raz pierwszy zdefiniował grupę tzw. odbiorców wrażliwych. Jeśli chodzi o energię elektryczną, to odbiorcami wrażliwymi będą osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966) i są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Natomiast „odbiorca wrażliwy paliw gazowych to osoba, której przyznano ryczałt na zakup opału w rozumieniu art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży paliw gazowych zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania paliw gazowych. Ponadto przepisy ustawy – Prawo energetyczne, zobowiązują przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej do założenia - na wniosek odbiorcy wrażliwego - przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego – w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku. Koszty zainstalowania przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi przedsiębiorstwo energetyczne.


Jak wskazano powyżej, w ramach systemu wsparcia tzw. odbiorcy wrażliwego do energii elektrycznej przysługuje dodatek energetyczny, który wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Dodatek ten przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta – w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy.


Zważywszy na cel dodatku energetycznego, jakim jest efektywna pomoc ze strony państwa adresowana do odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, Ministerstwo Finansów podjęło prace nad rozporządzeniem w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej należnej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego. W dniu 27 stycznia 2014 r. do uzgodnień międzyresortowych przesłano projekt rozporządzenia, który zakłada zaniechanie poboru opłaty skarbowej od ww. decyzji wydawanych na wnioski złożone od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Zgodnie z założeniami projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 3 dni od daty jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 

Autor/Źródło: Edyta ZielińskaSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.