Jesteś tutaj:
Prawo finansowe
16.01.2013 - Rafał Rodzeń
Kliknij, aby ocenić:
 
5/4
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Wyrównanie płac dla nauczycieli za 2012 roku

Pensje nauczycieli w Polsce nie należą do szczególnie wysokich. Tym bardziej dobrą wiadomością jest to, że w obecnym 2013 r. ma nastąpić wyrównanie płac w tej grupie pracowniczej za cały ubiegły rok. Wszystko dzięki zapisom Karty nauczyciela – podstawowego aktu prawnego, który reguluje wykonywanie tego zawodu.

Zgodnie z art. 30a w/w ustawy, w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.


Jednocześnie dla przypomnienia - Wynagrodzenie nauczycieli składa się z:

 • wynagrodzenia zasadniczego;
 • dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy;
 • wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
 • nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych.

 

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest natomiast od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy.


W przypadku nieosiągnięcia w roku podlegającym analizie wysokości średnich wynagrodzeń organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego ustala kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli ustalonych w danym roku. Tak ustalona kwota różnicy jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy, w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i wypłacana w terminie do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy, w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego ustalanego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, zapewniając osiągnięcie średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w danej jednostce samorządu terytorialnego w roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy.

Podając za M. Szymańską „Przy określaniu średniorocznej struktury zatrudnienia powinno się wziąć pod uwagę nauczycieli, którzy otrzymywali wynagrodzenia wypłacane ze środków finansowych szkoły. Uwzględnieniu podlegać zatem powinni nauczyciele przebywający na zwolnieniu lekarskim do 14 lub 33 dni (okres płatności wynagrodzenia przez pracodawcę), urlopie dla poratowania zdrowia oraz w stanie nieczynnym. Do grupy tej nie będą zatem zaliczeni nauczyciele na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych, przebywający na zwolnieniu lekarskim i pobierający zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS, świadczenie rehabilitacyjne oraz zasiłek opiekuńczy. Jeżeli nauczyciele ci nie otrzymywali wynagrodzenia od szkoły tylko przez część roku kalendarzowego, przy obliczaniu struktury zatrudnienia okresy wypłaty wynagrodzenia przez szkołę powinny być uwzględnione proporcjonalnie. Powyższe dotyczy wynagrodzeń nauczycieli, a zatem ustalenie średniorocznej struktury zatrudnienia odbywa się z pominięciem wynagrodzeń osób niebędących nauczycielami, w szczególności osoby prowadzącej zajęcia w szkole na podstawie art. 7 ust. 1a u.s.o.


Konstrukcja art. 30a ust. 3 wskazuje, iż przy obliczaniu wysokości dodatku uzupełniającego wzięci zostaną pod uwagę tylko nauczyciele zatrudnieni w szkole w grudniu, z pominięciem tych, którzy odeszli z pracy w trakcie roku kalendarzowego np. na emeryturę”.

Dla przypomnienia - w ubiegłym roku kwota bazowa dla pedagogów wzrosła od 1 września o 3,8 proc. (99,48 zł), a dokładnie z 2618,1zł do 2717,58 zł. Oczywiście są to kwoty brutto. Od tego dnia zwiększyły się także średnie wynagrodzenia pedagogów.

Autor/Źródło: Rafał RodzeńSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Kadron
Kancelaria Adwokacka
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.