Jesteś tutaj:
Prawo gospodarcze
28.03.2008 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
5/5
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Nadanie licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa

27 marca Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Stanisława K. dotyczącą nadania licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Zadaniem Trybunału Konstytucyjnego było rozstrzygnięcie w sprawie zgodności art. 179, art. 191 oraz art. 232 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z art. 2, art. 17 ust. 1, art. 22 oraz art. 65 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 45 Konstytucji.

Skarżący Stanisław K. zwrócił się do Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (UMiRM) o nadanie licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. W swoim uzasadnieniu podał, że przez ponad trzydzieści lat zajmował się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Jednak pomimo tego faktu Prezes UMiRM odmówił mu nadania uprawnień zawodowych powołując się na negatywną opinię Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej. Po ponownym postępowaniu kwalifikacyjnym, przeprowadzonym wskutek wniosku skarżącego, utrzymano poprzednie rozstrzygnięcie powołując się przy tym na opinię komisji kwalifikacyjnej, w której stwierdzono, że przedstawione przez skarżącego dokumenty nie potwierdzają prowadzenia pośrednictwa nieruchomościami w wymaganym okresie. Wówczas Stanisław K. skierował sprawę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zdaniem sądu wobec braku udokumentowania dorobku zawodowego, komisja była uprawniona do wydania opinii negatywnej. Skarga kasacyjna od powyższego wyroku została oddalona. Skarżący uważa, że na podstawie kwestionowanych przepisów m.in. został pozbawiony wolności w zakresie wykonywania zawodu.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 179 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami jest zgodny z art. 65 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 22 i art. 45 Konstytucji. W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku. Wyrok ten jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Biorąc pod uwagę stale rosnącą rolę pośredników nieruchomości ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami. Ustalił prawa i obowiązki, takie jak m.in. ubezpieczania od odpowiedzialności cywilnej za szkody, powstałe w wyniku podejmowanych czynności pośrednictwa oraz zakres odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących taką działalność. Obowiązek uzyskania licencji zawodowej związany jest z koniecznością posiadania odpowiednich kwalifikacji przez podmioty wykonujące działalność pośrednictwa. W opinii skarżącego wprowadzenie licencji naruszyło konstytucyjnie chronioną wolność wykonywania zawodu oraz zasadę wolności gospodarczej. Trybunał Konstytucyjny przypomniał, że przez zasadę wolności gospodarczej należy rozumieć możliwość swobodnego podejmowania i prowadzenia działalności zarobkowej, a także wyboru prawno-organizacyjnej formy takiej działalności. Realizacja tej zasady nie zwalnia jednak podmiotów zamierzających prowadzić działalność gospodarczą, od zachowania wymogów przewidzianych w przepisach prawa. Wymogi mogą również przybierać postać reglamentacji administracyjnej. Powstaje wówczas obowiązek uzyskiwania odpowiednich koncesji lub zezwoleń. Trybunału Konstytucyjny stwierdził, iż licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami powinna być traktowana jedynie jako wymóg, a nie ograniczenie, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Potwierdza posiadanie przez osobę zajmującą się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami niezbędnych do tego kwalifikacji. Według Trybunału wprowadzone zmiany nie stanowią ograniczenia wolności działalności gospodarczej. Trybunał stwierdził również, że wolność wykonywania zawodu nie ma charakteru absolutnego i musi być poddana reglamentacji prawnej, w szczególności, gdy chodzi o uzyskanie prawa wykonywania określonego zawodu, a także wyznaczenie sposobów i metod jego wykonywania.

Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej


Słowa kluczowe: licencja, nieruchomość

Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.