Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

Porady prawne dla firm i instytucji, Prawo handlowe

W celu dokonania rejestracji a co za tym idzie otrzymania statusu osoby bezrobotnej i uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych musimy zgłosić się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego, a jeżeli nie jesteśmy zameldowani - do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania aktualnie przebywamy.

pobierz_plik
Zaświadczenie o udzieleniu urlopu macierzyńskiego pracownikowi-ojcu POBIERZ »
pobierz_plik
Wniosek pracownika - ojca wychowującego dziecko w sprawie udzielenia urlopu macierzyńskiego POBIERZ »

Zgodnie z informacjami, zawartymi na stronach internetowych poszczególnych urzędów pracy, do samej rejestracji osoby bezrobotnej niezbędne są następujące dokumenty:

  • wypełniona drukowanymi literami karta rejestracyjna,
  • dowód osobisty lub paszport wraz z zaświadczeniem o aktualnym zameldowaniu bądź decyzją o wymeldowaniu z pobytu stałego z zaświadczeniem o numerze PESEL,
  • numer identyfikacji podatkowej – NIP,
  • dyplomy, świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa szkolne albo zaświadczenia o ukończeniu kursu lub szkolenia - w przypadku ukończenia szkoły lub uczelni zagranicznej konieczne jest tłumaczenie na język polski,
  • świadectwa pracy,
  • dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli osoba rejestrująca się taki dokument posiada;

Osoba niepełnosprawna, oprócz wyżej wymienionych dokumentów, przekłada również dokument stwierdzający stopień niepełnosprawności. Osoby zgłaszające członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego powinny posiadać ich numer PESEL.

R E K L A M A

 

Rejestracja bezrobotnego po zakończeniu działalności gospodarczej

Jeżeli staramy się o uzyskanie uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych zobowiązani jesteśmy do przedłożenia dodatkowych dokumentów. W przypadku gdy osoba rejestrująca się prowadziła działalność gospodarczą musi przedstawić decyzję z urzędu miasta lub gminy potwierdzająca wyrejestrowanie z ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie z ZUS o okresie podlegania i opłacania składek oraz wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w rozbiciu na poszczególne miesiące. Obowiązek ten dotyczy również osób współpracujących. Z kolei osoby pobierające zasiłek chorobowy, macierzyński lub świadczenie rehabilitacyjne po zakończeniu pracy, muszą złożyć zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania w/w świadczeń z podstawą ich wymiaru.


Porady prawne dla firm i instytucji, Prawo handlowe
Data: 31.07.2011 00:00
Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo pracy, Opieka społeczna, Sprawy rodzinne, Praca
Słowa kluczowe: zasiłek dla bezrobotnych, urząd pracy, rejestracja, bezrobotny, formularz PD U1 (E 301)

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Wasze komentarze

® 2008 - 2014 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.