Jesteś tutaj:
Prawo pracy
31.07.2011 - Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kliknij, aby ocenić:
 
2,5/2
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

W celu dokonania rejestracji a co za tym idzie otrzymania statusu osoby bezrobotnej i uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych musimy zgłosić się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego, a jeżeli nie jesteśmy zameldowani - do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania aktualnie przebywamy.

Zgodnie z informacjami, zawartymi na stronach internetowych poszczególnych urzędów pracy, do samej rejestracji osoby bezrobotnej niezbędne są następujące dokumenty:

 • wypełniona drukowanymi literami karta rejestracyjna,
 • dowód osobisty lub paszport wraz z zaświadczeniem o aktualnym zameldowaniu bądź decyzją o wymeldowaniu z pobytu stałego z zaświadczeniem o numerze PESEL,
 • numer identyfikacji podatkowej – NIP,
 • dyplomy, świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa szkolne albo zaświadczenia o ukończeniu kursu lub szkolenia - w przypadku ukończenia szkoły lub uczelni zagranicznej konieczne jest tłumaczenie na język polski,
 • świadectwa pracy,
 • dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli osoba rejestrująca się taki dokument posiada;

Osoba niepełnosprawna, oprócz wyżej wymienionych dokumentów, przekłada również dokument stwierdzający stopień niepełnosprawności. Osoby zgłaszające członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego powinny posiadać ich numer PESEL.

 

Rejestracja bezrobotnego po zakończeniu działalności gospodarczej

Jeżeli staramy się o uzyskanie uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych zobowiązani jesteśmy do przedłożenia dodatkowych dokumentów. W przypadku gdy osoba rejestrująca się prowadziła działalność gospodarczą musi przedstawić decyzję z urzędu miasta lub gminy potwierdzająca wyrejestrowanie z ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie z ZUS o okresie podlegania i opłacania składek oraz wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w rozbiciu na poszczególne miesiące. Obowiązek ten dotyczy również osób współpracujących. Z kolei osoby pobierające zasiłek chorobowy, macierzyński lub świadczenie rehabilitacyjne po zakończeniu pracy, muszą złożyć zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania w/w świadczeń z podstawą ich wymiaru.

Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.pl1 2 DALEJ
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Kadron
Kancelaria Adwokacka
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.