Jesteś tutaj:
Prawo pracy
08.08.2014 - Edyta Zielińska
Kliknij, aby ocenić:
 
5/5

Zmiany w przepisach o zatrudnieniu niepełnosprawnych

W celu zapewnienia ciągłości udzielania pomocy publicznej pracodawcom zatrudniającym oraz zamierzającym zatrudnić osoby niepełnosprawne konieczne jest dostosowanie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) do przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, którego regulacje weszły w życie w dniu 1 lipca 2014 r. W tym celu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych który zakłada rozszerzenie grupy osób niepełnosprawnych, za zatrudnienie których przysługuje dofinansowanie a także obniżenie maksymalnego poziomu dofinansowania szkoleń pracowników niepełnosprawnych.

Przedmiotowy projekt został wpisany do wykazu prac rządu jako priorytetowy. Nowelizacja ustawy miałaby wejść w życie 31 grudnia 2014 r. Aktualnie trwają konsultacje i uzgodnienia.

 

Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych


Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne (dotyczy to również osoby bezrobotne lub poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu, skierowane do pracy przez powiatowy urząd pracy albo pozostające w zatrudnieniu u tego pracodawcy, jeżeli ich niepełnosprawność powstała w okresie zatrudnienia) – może uzyskać pomoc w formie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem tych osób. Przepis art. 34 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, dopuszcza pomoc na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych, nie ograniczając jednocześnie kręgu osób niepełnosprawnych, w związku z zatrudnieniem których, pracodawca może otrzymać pomoc. Z uwagi na to należy powiększyć krąg osób niepełnosprawnych, w związku z zatrudnieniem których, pracodawca będzie mógł otrzymać zwrot kosztów, m.in. adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywania pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy. W projekcie ustawy zaproponowano, aby zwrot tych kosztów dotyczył osób niepełnosprawnych, bezrobotnych lub poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy bez konieczności skierowania tych osób do pracy przez ten urząd. Zaprojektowane przepisy określają także, aby zwrot kosztów dotyczył wszystkich osób niepełnosprawnych pozostających w zatrudnieniu, a nie jak dotychczas do pracowników zatrudnionych u pracodawcy, których niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia.


Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych


W myśl obowiązującego art. 26b ustawy o rehabilitacji, warunkiem uzyskania pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych jest m.in. wykazanie w związku z zatrudnieniem nowych pracowników niepełnosprawnych w danym miesiącu, wzrostu netto zatrudnienia ogółem i wzrostu netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. W art. 33 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, określono jedynie warunek w postaci wykazania wzrostu netto ogółem. Wobec tego zaproponowano zmianę obowiązujących przepisów ustawy o rehabilitacji w takim zakresie, w jakim będzie ona uzależniała otrzymanie miesięcznego dofinansowania na nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego od wzrostu zatrudnienia ogółem.


Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu


Ponadto, w obecnym stanie prawnym pracodawca może uzyskać zwrot wyłącznie kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy. Tymczasem w projekcie nowelizacji zaproponowano rozszerzenie zakresu przedmiotowego art. 26d ust. 1 ustawy o rehabilitacji o możliwość otrzymania przez pracodawcę zwrotu kosztów szkolenia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w zakresie czynności ułatwiających pracownikowi niepełnosprawnemu komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez tego pracownika na stanowisku pracy.


Zwrot kosztów w zakładzie pracy chronionej


Aktualnie, pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej, mogą ubiegać się m.in. o zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu. Natomiast zgodnie z art. 34 ust. 2 lit. f rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, pomoc na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych, w przypadku beneficjenta oferującego zatrudnienie chronione obejmuje m.in. koszty, wyposażenia lub modernizacji jednostek produkcyjnych danego przedsiębiorstwa. Zważywszy na to, zaproponowano rozwiązanie umożliwiające pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej, refundację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kosztów budowy lub modernizacji obiektów i pomieszczeń zakładu.


Koszty szkolenia osoby niepełnosprawnej


Obowiązujące przepisy stanowią, że na wniosek pracodawcy poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych mogą być zrefundowane ze środków Funduszu do wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę. Tymczasem w art. 31 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 wskazano maksymalny pułap pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych w wysokości 70%. Dlatego też zaproponowano zmianę art. 41 ust. 2 ustawy o rehabilitacji, polegającą na obniżeniu intensywności pomocy z 80% na 70% tych kosztów.

Autor/Źródło: Edyta ZielińskaSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.