Jesteś tutaj:
Prawo pracy
18.11.2013 - Edyta Zielińska
Kliknij, aby ocenić:
 
5/3
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Grant na telepracę

W przyszłym roku przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o granty na zatrudnienie w formie pracy zdalnej bezrobotnych, którzy chcą powrócić do pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka. To duży krok w kierunku uelastyczniania form zatrudnienia stosowanych przez pracodawców. Na pomoc przeznaczone zostanie w sumie 300 mln zł z Funduszu Pracy.

Wsparcie dla kobiet wracających po macierzyńskim do pracy
Zmiany polegają na wprowadzeniu nowych instrumentów mających na celu umożliwienie godzenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi. Jednym z nich jest grant na telepracę.


Grant na telepracę będzie fakultatywnym instrumentem skierowanym do pracodawcy albo przedsiębiorcy za zatrudnienie w formie telepracy bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy, którzy wychowują co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat oraz bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną, którzy w okresie ostatnich 3 lat zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.


Kto otrzyma grant na telepracę?

Grant na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego rodzica lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną – otrzyma pracodawca albo przedsiębiorca z Funduszu Pracy na podstawie umowy zawartej ze starostą. Gran na telepracę przyznawany będzie w wysokości do 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto. Ustawodawca przewidział zakaz przyznania grantu na telepracę na zatrudnienie żony, teściów lub członka najbliższej rodziny (proponuje się wykluczyć: rodziców, rodzeństwo, dzieci własne lub małżonka lub przysposobione, dzieci rodzeństwa i przez nich przysposobione).


W umowie, pracodawca gwarantuje utrzymanie zatrudnienia przez 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w wymiarze ½ etatu. W sytuacji, gdy pracodawca nie wywiąże się z tego warunku, nastąpi proporcjonalny zwrot grantu z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia jego otrzymania. Z kolei zwrot grantu na telepracę w całości z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia jego otrzymania nastąpi w sytuacji wykorzystania środków niezgodnie z umową lub ich niewykorzystania.


W sytuacji, gdy rozwiązanie umowy o pracę nastąpi przez samego pracownika objętego grantem, rozwiązanie umowy o pracę nastąpi bez wypowiedzenia z winy pracownika (na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1994 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)), wygaśnięcia stosunku pracy lub jego przejścia na emeryturę przed upływem 12 lub 18 miesięcy, starosta będzie mógł skierować na zwolnione miejsce pracy innego bezrobotnego. W przypadku braku odpowiedniej osoby bezrobotnej pracodawca zwraca grant proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia.

Autor/Źródło: Edyta ZielińskaWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.