Jesteś tutaj:
Prawo pracy
15.06.2013 - Andżelika Banowicz
Kliknij, aby ocenić:
 
5/4
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Co się zmieni w urlopach macierzyńskich od 17 czerwca 2013r.?

Od 17 czerwca 2013r. wchodzą w życie przepisy Ustawy z dnia 28 maja 2013r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przynosi zmiany w przepisach dotyczących dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz wprowadza nową instytucję w postaci urlopu rodzicielskiego. Od tej pory łączny wymiar tych urlopów może wynieść 52 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie i od 65 do 71 tygodni w przypadku porodów mnogich.

Maksymalny urlop macierzyński przed porodem

W zakresie urlopu macierzyńskiego nowelizacja określa maksymalny (a nie jak to jest obecnie minimalny) wymiar tego urlopu możliwy do wykorzystania przed porodem. Po zmianach, nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego będzie mogło przypadać przed przewidywaną datą porodu. Zdaniem projektodawców, takie rozwiązanie lepiej odpowiada potrzebom praktyki oraz zapewnia odpowiedni wymiar urlopu po porodzie.

Zmiany w zakresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Wydłużeniu do 6 tygodni ulega maksymalny czas trwania dodatkowego urlopu macierzyńskiego przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie i 8 tygodni przy porodach mnogich. Prawo do skorzystania z tego urlopu przysługuje od tej pory obojgu rodzicom. Dodatkowy urlop macierzyński może być wykorzystany jednorazowo lub w częściach, nie więcej niż dwóch, w wymiarze tygodnia lub wielokrotności tygodnia, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej. Tak jak dotychczas, urlop ten przysługuje na wniosek, a nie z urzędu. Wniosek ten trzeba będzie jednak złożyć na co najmniej 14, a nie jak do tej pory, 7 dni przed rozpoczęciem urlopu. Ma to ułatwić pracodawcom zapewnienie właściwej organizacji pracy w czasie nieobecności pracownika w firmie. Po wejściu w życie zmian wymiar dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego wyniesie do 6 tygodni w przypadku przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, do 8 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka i do 3 tygodni w przypadku przyjęcia na wychowanie starszego dziecka. Korzystanie z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego odbywa się na takich samych zasadach, jak korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

 

Urlop rodzicielski

Przedmiotowa ustawa wprowadza nowego uprawnienie związane z pełnieniem funkcji rodzicielskich, tj. urlop rodzicielski. Urlop rodzicielski będzie udzielany na okres 26 tygodni niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Korzystanie z tego urlopu jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po wykorzystaniu pełnego wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub pełnego wymiaru dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Prawo do urlopu rodzicielskiego ma zarówno matka, jak i ojciec dziecka albo pracownik, którzy przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej. Urlop może być wykorzystany jednorazowo albo w częściach, nie więcej niż trzech, z których każda nie może być krótsza niż 8 tygodni, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej – w wymiarze wielokrotności tygodnia. Jest to uprawnienie bardzo elastyczne dla rodziców dziecka, bowiem jeden z rodziców można z niego skorzystać jednorazowo w pełnym lub w niepełnym wymiarze, a także w częściach albo też rodzice mogą się nim podzielić, także w pełnym lub w niepełnym wymiarze i wykorzystać go w częściach. Jak podkreślali twórcy nowelizacji, ograniczenie liczby części, w których urlop rodzicielski może być wykorzystany, a także określenie minimalnego wymiaru każdej z tych części – ma na celu zapewnienie pracodawcom zatrudniającym pracowników, którzy będą korzystać z urlopu rodzicielskiego, odpowiednich warunków do organizacji procesu pracy.

 

Udzielanie przez pracodawcę urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego

Skorzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego będzie możliwe na dwa rożne sposoby. Po pierwsze można złożyć dwa osobne wnioski o każdy z tych urlopów, oczywiście w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem się danego urlopu. Można również złożyć jeden wniosek o oba te urlopy. W tym jednak przypadku trzeba to zrobić nie później niż 14 dni po porodzie. W sytuacji, gdy terminy te nie zostaną zachowane pracodawca może odmówić udzielania pracownikowi tych urlopów.

Autor/Źródło: Andżelika Banowicz1 2 DALEJ
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.