Jesteś tutaj:
Prawo pracy
07.02.2013 - Rafał Rodzeń
Kliknij, aby ocenić:
 
5/1
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Minimalna składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2013 r.

Wykonywanie pracy na podstawie jakiejkolwiek umowy o pracę jest zasadniczo związane z obowiązkiem opłacania przez pracodawcę składek zdrowotnych na rzecz konkretnych pracowników, podobnie jest w przypadku wykonywania umowy zlecenia czy nawet umowy o dzieło. Minimalna wartość składki zmienia się z każdym nowym rokiem, jak zatem będzie wyglądała w obecnym 2013 r.?

Zgodnie z treścią art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku. Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujące przepisy, najniższą kwotą zadeklarowaną w b.r. jest kwota w wysokości 2908,13 zł.Dla przypomnienia, obowiązani do uiszczania składek na rzecz NFZ są:

 1. osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
 2. twórcy i artyści,
 3. osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 4. wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
 5. osoby prowadzące niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty,
 6. osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność o charakterze pozarolniczym.

 

Zgodnie z treścią art. 79 omawianej ustawy, składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi zasadniczo 9 % podstawy wymiaru składki i jest miesięczna, a także niepodzielna. Biorąc pod uwagę powyższe dane, składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2013 r. nie może być niższa od kwoty 261,73 zł. Taką wartość przedstawia też ZUS na swojej oficjalnej stronie internetowej. Jednocześnie informuje on, że do odliczenia z tego tytułu przedsiębiorcy przysługuje kwota 225,38 zł.

Na zakończenie warto wskazać, że łączna kwota wszystkich minimalnych składek ZUS dla przedsiębiorców w obecnym roku (a zatem składki zdrowotnej, emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadkowej i składek na Fundusz Pracy) wynosi 1026, 98 zł. Nowi przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynając swoją działalność są na uprzywilejowanej pozycji, ponieważ dla nich suma wszystkich składek to 414,85 zł (przy czym wysokość składki zdrowotnej jest taka sama jak dla przedsiębiorców o dłuższym stażu – czyli 261,73 zł z czego do odliczenia 225,38 zł).

Autor/Źródło: Rafał RodzeńSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.