Jesteś tutaj:
Prawo pracy
14.11.2012 - Rafał Rodzeń
Kliknij, aby ocenić:
 
5/2

Uzyskanie prawa do emerytury bez rozwiązania stosunku pracy

Emerytura jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zabezpieczyć byt osób, które ze względu na osiągnięty wiek nie posiadają zdolności do wykonywania pracy zarobkowej lub też utraciły ją w znacznym stopniu. W lipcu b.r. powstał problem prawny związany z tym, czy można uzyskać prawo do emerytury bez rozwiązania stosunku pracy – z takim pytaniem do Trybunału Konstytucyjnego zwrócili się polscy senatorowie.

Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał wniosek senatorów dokładnie 10 i 26 lipca oraz 13 listopada 2012 r. W przedmiotowej sprawie zostało wydane jednoznaczne rozstrzygnięcie, zgodnie z którym zawieszenia prawa do emerytury z powodu kontynuowania zatrudnienia osobom, które nabyły to prawa w okresie od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r., narusza zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa (wyrok z 13 listopada 2012 r.). Z powyższego wynika zatem, że prawo do emerytury należy się także w sytuacji, gdy stosunek pracy nie zostanie rozwiązany, przy czym należy jednocześnie spełnić inne ustawowe przesłanki uprawniające do uzyskania i pobierania emerytury.Cały problem dotyczył skarżonego art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że powyższa regulacja jest całkowicie niezgodna z art. 2 Konstytucji RP, ponieważ narusza zasadę ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa. Dla przypomnienia skarżone artykuły dotyczyły zawieszenia emerytury bez względu na wysokość uzyskiwanego przez emeryta przychodu, gdy jest on nadal zatrudniony bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał pracę bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury.W uzasadnieniu swojego stanowiska Trybunał Konstytucyjny podkreśla, iż oceniając sytuację osób, które nabyły prawo do emerytury w okresie od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r., z punktu widzenia zasady ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, należy dojść do wniosku, że gdyby w momencie przechodzenia na emeryturę osoby te wiedziały, że będą musiały przerwać zatrudnienie, żeby uzyskać świadczenie emerytalne, to ich decyzja być może byłaby inna, tzn. nie składałyby wniosku o ustalenie prawa do emerytury i kontynuowały zatrudnienie. Korzystniejsze byłoby bowiem dla nich osiąganie wysokiego dochodu ze stosunku pracy niż dużo mniejszej emerytury. Co więcej - późniejsze złożenie wniosku oznaczałoby wyższe świadczenie emerytalne. Treść ryzyka emerytalnego, w określeniu której ustawodawca ma swobodę, nie powinna być zmieniana w stosunku do osób, które już nabyły i zrealizowały prawo do emerytury.


Pamiętajmy, że z chwilą ogłoszenia sentencji wyroku w Dzienniku Ustaw utraci moc art. 28 ustawy zmieniającej z 16 grudnia 2010 r. w zakresie, w jakim przewiduje stosowanie art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS do osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r. Jednocześnie art. 103a powołanej ustawy pozostaje nadal w obrocie prawnym i znajduje zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury w momencie jego wejścia w życie i później, tj. od 1 stycznia 2011 r.
 

Autor/Źródło: Rafał RodzeńSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Kadron
Kancelaria Adwokacka
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.