Jesteś tutaj:
Prawo pracy
04.04.2012 - Andżelika Banowicz
Kliknij, aby ocenić:
 
5/2

Zwolnienie L4

Zwolnienie L4 jest wystawianym przez lekarza, na druku ZUS ZLA, dowodem stwierdzającym czasową niezdolność do pracy z powodu choroby lub pobytu w szpitalu albo konieczność osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.

Przepisy dotyczące zwolnień lekarskich i związanych z tym dalszych kwestii znajdują się w Ustawie z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010r., Nr 77, poz.512 ze zm.), Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 1996r. Nr 60, poz. 281 ze zm.) a także w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1974r., Nr 24, poz. 141 ze zm.).


Zwolnienie lekarskie

Zwolnienie lekarskie może wystawić lekarz rodzinny i lekarz specjalista. Kobieta w ciąży może otrzymać zwolnienie od ginekologa lub innego specjalisty ale tylko w przypadku stwierdzenia choroby lub zagrożenia ciąży. Sama ciąża nie upoważnia bowiem do korzystania ze zwolnienia lekarskiego. W tym czasie pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego przez 182 dni w roku. Jeżeli jego niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży termin ten ulega wydłużeniu do 270 dni. Do zwolnienia lekarskiego wliczane są dni wolne od pracy, niedziele i święta. Za czas niezdolności do pracy z powodu choroby trwającej łącznie do 33 dni w roku kalendarzowym pracownik dostaje wynagrodzenie od pracodawcy. Od 34 dnia choroby zasiłek chorobowy wypłacany jest przez ZUS. W odniesieniu do pracowników po 50 roku życia pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe za czas niezdolności do pracy łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Od 15 dnia niezdolności do pracy pracownikowi   przysługuje zasiłek chorobowy.


Należy powiadomić pracodawcę

Podstawowym obowiązkiem pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim jest powiadomienie o tym fakcie pracodawcy. Należy to zrobić najszybciej, nie później jednak, niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Jeżeli regulamin pracy obowiązujący w firmie nie określa sposobu zawiadamiania o przyczynie nieobecności, o chorobie można powiadomić telefonicznie, mailem, faksem lub przez inną osobę. Niedotrzymanie tego terminu może być usprawiedliwione jedynie wyjątkowymi okolicznościami, np. obłożną chorobą pracownika połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo też innym zdarzeniem losowym.  Zwolnienie lekarskie trzeba dostarczyć do pracodawcy najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego wystawienia. Można zrobić to listownie lub przez kuriera. Termin 7 dni obejmuje nie tylko dni robocze, ale również soboty, niedziele i święta. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje obniżenie o 25% wysokości zasiłku chorobowego przysługującego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, chyba że niedostarczenie zaświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego. Termin 7 dni obejmuje nie tylko dni robocze, ale również soboty, niedziele i święta.

Autor/Źródło: Andżelika Banowicz1 2 DALEJ
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.