Jesteś tutaj:
Prawo administracyjne
14.04.2009 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
2,5/2
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Zagubienie dowodu osobistego należy zgłosić

Dość często zdarza się, że nasze dokumenty gubimy lub są utracone przez nas w inny sposób. Utrata dokumentu tożsamości jakim jest dowód osobisty winna być zgłoszona. Jest to szczególnie ważne w czasie szybkiego rozwoju komunikacji internetowej i e-handlu, gdyż nasze dane oraz sam dowód osobisty może zostać wykorzystany do dokonania zakupów lub zawarcia np. umowy kredytu. Ponadto ustawodawca narzuca na obywateli, którym został dowód wydany a następnie został on utracony, obowiązek zgłoszenia tego faktu.
Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 1974 roku, o ewidencji ludności i dowodach osobistych, osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy, a jeżeli przebywa poza granicami kraju - właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu, oraz powiadamiają o tym przy użyciu dostępnych środków, w szczególności telefaksu lub poczty elektronicznej, organ, który wydał dowód osobisty, w celu unieważnienia dokumentu. Organ gminy lub konsul niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia roboczego po dniu zgłoszenia utraty, zawiadamia wystawcę dowodu osobistego o zgłoszeniu utraty. Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do właściwego organu gminy.
 
Szczegółowo kwestie związane z wydaniem oraz utratą dowodu osobistego, określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 roku, w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty. Zgodnie z Rozporządzeniem, zgłoszenie utraty dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa, nie ma zatem możliwości aby fakt utraty zgłosił członek naszej rodziny albo inna osoba. Jedynie w przypadku niemożności osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, zawiadomienia może dokonać pełnomocnik, po okazaniu pełnomocnictwa udzielonego na piśmie.
 
Jeżeli po zgłoszeniu utraty dowodu osobistego, odnajdziemy go należy ten dowód osobisty niezwłocznie zwrócić go organowi, który wydał ten dokument. Nie można się posługiwać tym dokumentem, gdyż figuruje on w systemie informatycznym jako utracony i w razie posługiwania się nim, narażamy się na poważne problemy związane z posługiwaniem się takim dokumentem.
 
Natomiast w przypadku odnalezienia dowodu osobistego innej osoby, osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej. Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu. Oczywiście osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, może, bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu może również zawiadomić organy, o których mowa w ust. 1, o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia.
 
Na koniec warto dodać, że osoba, która utraciła obywatelstwo polskie, jest także obowiązana zwrócić niezwłocznie dowód osobisty organowi, który wydał ten dokument, albo właściwej ze względu na miejsce jej pobytu polskiej placówce konsularnej.
 
Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej


Słowa kluczowe: dowód osobisty

Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Kadron
Kancelaria Adwokacka
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.