Jesteś tutaj:
Prawo administracyjne
29.08.2012 - Martyna Kośka
Kliknij, aby ocenić:
 
3,39/9

Odmowa wydania wizy do USA - co można zrobić?

Decyzje o przyznaniu lub odmowie amerykańskiej wizy nie są oparte na sprecyzowanych i wyraźnych kryteriach. Ubiegający się o wizę musi przekonać konsula, że nie ma zamiaru pozostać w USA na stałe, przy czym nie ma uniwersalnego zestawu cech, które przekonają urzędnika, że dana osoba nie jest potencjalnym emigrantem.

Osoba, która pragnie uzyskać wizę turystyczną lub dla podjęcia leczenia (B-2) musi wykazać, że:

 • udaje się do USA w celach służbowych, turystycznych lub podjęcia leczenia;
 • planuje pobyt tymczasowy;
 • posiada środki finansowe na pokrycie wydatków w USA;
 • mieszka na stałe poza USA
 • łączą ją z krajem zamieszkania trwałe więzi (chodzi o więzi rodzinne, społeczne, ekonomiczne)

Dziś odmowa, jutro zgoda
Jeśli urzędnik uzna, że ubiegający się o wizę nie daje rękojmi prawidłowego wykorzystania jej, wyda decyzję odmowną. Będzie tak, jeśli ubiegający się nie wykaże wystarczających związków z krajem zamieszkania (np. nie posiada w Polsce pracy, rodziny, w czasie rozmowy z urzędnikiem przyzna, że jest zainteresowany osiedleniem się za granicą) lub środków finansowych koniecznych dla pokrycia koszt wyjazdu do Stanów. W tej sytuacji osoba otrzyma decyzję krótko określającą przyczyny odmowy, bezzwłocznie zostanie jej zwrócony paszport, który wcześniej przedłożyła wraz z innymi dokumentami. Od decyzji urzędnika nie przysługuje odwołanie ani zażalenie, nic natomiast nie stoi na przeszkodzie, by ponownie się o wizę ubiegać w dowolnym czasie.


Teoretycznie kolejny wniosek (konieczna jest ponowna opłata) można złożyć już nawet następnego dnia po otrzymaniu decyzji odmownej. Na korzyść składającego działa jednak nie upływ terminu między kolejnymi wnioskami, a zmiana okoliczności faktycznych. Jeśli bowiem powodem decyzji odmownej była słaba więź z krajem zamieszkania osoby nie pozostającej w związku małżeńskim, która nie ma stałej pracy i mieszkania, a w dniu złożenia kolejnego wniosku osoba ta już w związku jest, do tego kupiła mieszkanie i spłaca kredyt – jej sytuacja jest już zupełnie inna i urzędnik rozpozna sprawę w oparciu o nowe okoliczności.Loteria

Co do zasady urzędnik powinien koncentrować się na okolicznościach dotyczących ubiegającego się o wizę w dniu złożenia wniosku, nie uwzględniając zdarzeń przeszłych, choć jednocześnie należy pamiętać, że decyzję podejmuje w oparciu o subiektywne odczucia. W procesie starania się o wizę duże znaczenie ma zatem osobiste przekonanie urzędnika co do danej osoby. Wnoszący o dokument powinien zatem wywrzeć na nim dobre wrażenie (dobrze wyglądać w czasie rozmowy, udzielać precyzyjnych odpowiedzi, zachować spokój w czasie rozmowy) i przedstawić dokumenty, które świadczą o jego związkach z krajem zamieszania (np. zaświadczenie o statusie studenta, akt własności domu, umowa o pracę). Należy mieć na względzie, że z roku na rok urzędnicy konsularni wydają coraz mniej decyzji odmownych, a duża część aplikujących otrzymuje wizę nie jednorazową, lecz uprawniającą do przekroczenia granicy w ciągu kolejnych 10 lat.   

Autor/Źródło: Martyna KośkaWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.