Jesteś tutaj:
Prawo administracyjne
17.08.2012 - Andżelika Banowicz
Kliknij, aby ocenić:
 
5/4

Egzekucja zaległości z tytułu abonamentu RTV

Zgodnie z obowiązującym prawem każda osoba, która używa radia lub telewizora powinna płacić abonament RTV. Istnieje domniemanie, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny, w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. Warto wiedzieć, że z obowiązku wnoszenia opłat za używanie takich odbiorników nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Obowiązek uiszczania abonamentu RTV powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji radia lub telewizora, natomiast ustaje z dniem jego wyrejestrowania w urzędzie pocztowym. Rejestracji odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego należy dokonać na Poczcie Polskiej, w terminie 14 dni od dnia ich nabycia. Kwestie dotyczące abonamentu RTV reguluje Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2005r., Nr 85, poz. 728 ze zm.)

Co grozi za niepłacenie abonamentu RTV?
W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego radia lub telewizora Poczta Polska może naliczyć karę pieniężną w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej, obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika. W takiej sytuacji do użytkownika wysyłana jest decyzja kierownika Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskie wraz z wezwaniem do zapłaty zaległego abonamentu i przedmiotowej kary. Kwotę tę należy uiścić w terminie 14 dni. Można również odwołać się od tej decyzji do Ministra Infrastruktury. W przypadku, gdy decyzja stanie się ostateczna a wszystko nie zostanie opłacone, wówczas poczta wysyła upomnienie. W razie nieuiszczenia przedmiotowej sumy ściąganie należności następuje w trybie przepisów Ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r., Nr 229, poz. 1954 ze zm.). Organem egzekucyjnym jest w tym wypadku naczelnik urzędu skarbowego, właściwy dla miejsca zamieszkania osoby zobowiązanej do zapłaty abonamentu RTV.Postępowanie egzekucyjne

Możliwość stosowania egzekucji w trybie administracyjnym jest efektem wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz współpracy Poczty Polskiej i administracji skarbowej. W wyroku z dnia 16 marca 2010r. (sygn. akt K 24/08) Trybunał Konstytucyjny potwierdził, że egzekucja zarówno opłaty karnej, jak i należności z tytułu abonamentu RTV jest dopuszczalna i możliwa z punktu widzenia obowiązującego prawa. Postępowanie egzekucyjne przeprowadzane jest przez urząd skarbowy na tych samych zasadach, co np. egzekucja zaległych mandatów, czy podatków. Ponieważ organem egzekucyjnym jest w tym przypadku urząd skarbowy w pierwszej kolejności kwota zaległości może zostać pobrana z nadpłaty podatku dochodowego. Egzekucja w tym przypadku jest znacznie ułatwiona ponieważ kwota nadpłaty nie jest wypłacana ukaranemu a przekazywana na odpowiedni rachunek Skarbu Państwa. W takiej sytuacji uprawniony do zwrotu albo otrzyma mniejszą kwotę albo, jeśli wartość zaległej sumy jest równa lub przekracza wartość nadpłaty, nie otrzyma jej wcale. Jeżeli użytkownikowi nie przysługuje zwrot podatku urząd skarbowy może zająć inne dochody, np. wynagrodzenie za pracę czy emeryturę. Warto pamiętać, iż w tym przypadku urząd skarbowy nie ma obowiązku wysyłania upomnienia. O wyegzekwowaniu niezapłaconej sumy dana osoba może się więc dowiedzieć nagle, gdy otrzyma obniżoną wypłatę albo bank powiadomi ją o zajęciu pieniędzy na rachunku. W ostateczności może zjawić się poborca podatkowy, który jeśli nie dostanie pieniędzy, ma prawo dokonać zajęcia ruchomości. Dodatkowo do kwoty zaległości urząd skarbowy dolicza koszty postępowania egzekucyjnego.

 

Jeśli masz zaległości w opłatach abonamentowych może Ci się przydać ten wzór dokumentu: Wniosek o rozłożenie na raty - umorzenie opłaty abonamentowej RTV »

 

Autor/Źródło: Andżelika BanowiczSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.