Jesteś tutaj:
Prawo karne
02.08.2011 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
5/2
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Nowelizacja kodeksu karnego

W dniu 19 lipca 2011 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Grupy posłów na Sejm dotyczący nowelizacji kodeksu karnego. Zadaniem Trybunału było rozstrzygnięcie w sprawie zgodności art. 1 pkt. 28 ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw z art. 54 ust. 1 w związku z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 42 konstytucji oraz art. 9, art. 10 w związku z art. 17 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i podstawowych Wolności i art. 19 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.

Artykuł 256 kodeksu karnego penalizuje zachowanie polegające na publicznym propagowaniu faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwowego oraz nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość. Natomiast zgodnie z zakwestionowanym przepisem odpowiedzialności karnej podlega każdy, kto (nie tylko działa publicznie) produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła treści określone w art. 256 § 1 kodeksu karnego. Zdaniem wnioskodawców zawarte w kwestionowanym przepisie terminy są nieostre i mogą prowadzić do dowolnej interpretacji przepisu. Narusza to zasadę demokratycznego państwa prawnego wyrażoną w art. 2 konstytucji poprzez podważenie bezpieczeństwa prawnego obywateli, zaufania do stanowionego przez państwo prawa, oraz wymogu dostatecznej określoności norm prawnych dotyczących praw obywateli. Ustawodawca nie może poprzez niejasne formułowanie treści przepisów pozostawiać organom mającym je stosować nadmiernej swobody przy ustalaniu ich zakresu podmiotowego i przedmiotowego, bowiem jest to sprzeczne z konstytucją oraz Europejską Konwencją Ochrony Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

 

 

Zakwestionowany przepis – w opinii wnioskodawców nie spełnia wymogu precyzyjności i przewidywalności. Pozwala ponadto na arbitralne rozstrzyganie o odpowiedzialności karnej. Narusza przez to konstytucyjne prawo do prywatności jak również konstytucyjną zasadę proporcjonalności. Nieproporcjonalność rozwiązania wprowadzonego kwestionowanym przepisem przejawia się również w tym, iż może ono prowadzić do sytuacji, w której świadomość grożącej sankcji karnej będzie powstrzymywać od publicznych wypowiedzi oraz prowadzenia wolnej debaty publicznej co narusza postanowienia Europejskiej Konwencji Ochrony Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Wnioskodawcy podkreślają ponadto, że kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i zniechęcające, ale nie mogą być irracjonalne.

 

Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej1 2 3 DALEJ
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.