Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Odwołanie od orzeczenia od wykroczenia

Porady prawne dla firm i instytucji, Prawo handlowe

Postępowanie w sprawach o wykroczenia jest z zasady postępowaniem dwuinstancyjnym. Wyrok Sądu pierwszej instancji podlega zaskarżeniu w drodze wniesienia apelacji w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od doręczenia orzeczenia Sądu wraz z uzasadnieniem.

pobierz_plik
Zażalenie na postanowienie odmawiające uchylenia kary porządkowej POBIERZ »
pobierz_plik
Odwołanie od decyzji ZUS o odmowie przyznania renty POBIERZ »

O sporządzenie uzasadnienia i jego doręczenie strona musi wystąpić z wnioskiem do Sądu – nie dzieje się to automatycznie, chyba że uzasadnienie jest sporządzane z urzędu. Warto tego dopilnować, gdyż brak uzasadnienia znacznie utrudnia sporządzenie apelacji. Termin do wniesienia ma charakter tzw. terminu zawitego, jego przekroczenie powoduje brak skuteczności wniesienia apelacji, ale możliwe jest jego przywrócenie na zasadach określonych art. 126 Kodeksu Postępowania Karnego. Apelację należy wnieść do właściwego miejscowo Sądu Okręgowego.

R E K L A M A

Co do zasady będzie to Sąd właściwy ze względu na miejsce popełnienia wykroczenia. Istnieją jednak okoliczności, w których ustalenie właściwości miejscowej opiera się na innych zasadach:

  1. jeżeli wykroczenie popełniono na polskim statku wodnym lub powietrznym, a właściwość sądu, w którego okręgu popełniono wykroczenie, nie może mieć zastosowania, wówczas te funkcje spełnia sąd macierzystego portu statku;
  2. jeżeli wykroczenie popełniono w okręgu kilku sądów, właściwy jest ten sąd, w którego okręgu najpierw wszczęto postępowanie;
  3. jeżeli nie można ustalić miejsca popełnienia wykroczenia, właściwy jest sąd, w którego okręgu ujawniono wykroczenie, ujęto obwinionego, oskarżony przed popełnieniem wykroczenia stale mieszkał lub czasowo przebywał - zależnie od tego, gdzie najpierw wszczęto postępowanie;
  4. jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej sądu według wskazanych kryteriów, wtedy sprawę rozpoznaje sąd właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

W postępowaniu mandatowym właściwy do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest sąd, na którego obszarze działania została nałożona grzywna.


Porady prawne dla firm i instytucji, Prawo handlowe
Data: 09.04.2011 00:00
Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo karne
Słowa kluczowe: wykroczenie, apelacja, sprzeciw, postępowanie mandatowe, ukaranie za wykroczenie, odwołanie, wykroczeń prawo, obwiniony

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Wasze komentarze

® 2008 - 2014 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.