Jesteś tutaj:
Prawo cywilne
27.03.2014 - Autor zewnętrzny
Kliknij, aby ocenić:
 
5/2
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego na wniosek dłużnika

Kodeks postępowania cywilnego zawiera najważniejsze regulacje dotyczące postępowania egzekucyjnego. Postępowanie to ma na celu, mówiąc ogólnie, uzyskanie od dłużnika na rzecz wierzyciela świadczenia z zastosowaniem przewidzianych prawem środków przymusu.

Artykuł 818 i następne odnoszą się bezpośrednio do zagadnienia zawieszenia egzekucji. Ustawodawca przewidział kilka przesłanek i kilka rodzajów takiego zawieszenia. Na wstępie warto powiedzieć jeszcze, że zawieszenie postępowania ma miejsce wówczas, gdy występują sytuacje – przeszkody, które uniemożliwiają trwale lub przez nieokreślony czas jej prowadzenie.

 

Zawieszenie egzekucji z urzędu i na wniosek wierzyciela

W tym wypadku sprawa jest w zasadzie prosta - organ egzekucyjny zawiesza egzekucję w przypadku śmierci dłużnika lub wierzyciela (co nie oznacza, że nie zostanie ono wznowione przy udziale spadkobiercy) bądź też, gdy ustali on, że któraś ze stron postępowania egzekucyjnego nie ma ani zdolności procesowej, ani przedstawiciela ustawowego. Do tej grupy należy jeszcze zaliczyć przesłanki fakultatywne, a więc sytuacje, w których złożono wniosek, skargę na czynności komornika czy na skutek decyzji sądu. W przypadku złożenia takiego wniosku przez wierzyciela następuje obligatoryjne zawieszenie postępowania, jeśli nie doszło już do wydania postanowienia o udzieleniu przybicia.

 

Zawieszenie egzekucji na wniosek dłużnika

Ustawodawca, co oczywiste, zabezpieczając interesy wierzyciela, ograniczył możliwość zawieszenia postępowania egzekucyjnego na wniosek dłużnika jedynie do kilku ściśle określonych sytuacji. Przede wszystkim dochodzi do tego wówczas, gdy dłużnik przedłoży orzeczenie sądowe stwierdzające uchylenie natychmiastowej wykonalności odpowiedniego tytułu wykonawczego lub wstrzymanie wykonania tytułu. Może być to m.in. wyrok uwzględniający powództwo o ustalenie nieistnienia należności czy też wyrok uchylający lub zmieniający prawomocny wyrok zasądzający dane świadczenie.


Inną ewentualnością obligującą organ egzekucyjny do zawieszenia postępowania jest złożenie odpowiedniego, orzeczonego przez sąd zabezpieczenia.


Wniosek o zawieszenie egzekucji można złożyć także w sytuacji, gdy już część majątku dłużnika w zupełności wystarczy do zaspokojenia wierzyciela.


Zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie oznacza, co warto w tym miejscu podkreślić, jego definitywnego zakończenia, a – jak sama nazwa wskazuje - jedynie czasowe wstrzymanie. Czasowe, bowiem po ustaniu przeszkód zostaje ono wznowione. Co więcej, wstrzymanie egzekucji nie cofa już podjętych czynności w sprawie. Ponowne wznowienie egzekucji może nastąpić nie szybciej niż po trzech miesiącach od wydania stosownego postanowienia, a także nie później niż po roku od ustania przyczyny – przeszkody, która była przesłanką do wstrzymania egzekucji.

 

Mimo pozornej prostoty wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego musi być przygotowany starannie i zgodnie z wymogami i literą prawa. Najlepiej zlecić jego sporządzenie profesjonalistom. Często warto skorzystać z usług online, takich jak te, które oferuje serwis eKomornik.pl. Są one z zasady szybsze i tańsze niż ich tradycyjne odpowiedniki.
 


Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian