Jesteś tutaj:
Prawo cywilne
20.08.2012 - Andżelika Banowicz
Kliknij, aby ocenić:
 
3/2

Intercyza, a długi

Intercyza to potoczna nazwa majątkowej umowy małżeńskiej która wprowadza rozdzielność majątkową między małżonkami. Zawarcie intercyzy ma ten skutek, że każdy z małżonków ma samodzielne, nieograniczone przez drugiego z małżonków prawo do zarządzania i rozporządzania całym swoim i tylko swoim majątkiem. Jednym z celów zawarcia takiej umowy małżeńskiej jest zwykle wyłączenie wzajemnej odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego małżonka.

Istota intercyzy
Przy wspólności majątkowej występuje majątek osobisty żony, majątek osobisty męża oraz majątek wspólny. W systemie rozdzielności majątkowej nie istnieje majątek wspólny. Intercyzę można zawrzeć przed i w czasie trwania małżeństwa. Jeżeli rozdzielność ustanowiono przed zawarciem związku, wówczas każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed ślubem, jak też nabyty później. W przypadku zawarcia umowy o rozdzielności majątkowej, już w trakcie trwania małżeństwa, rozdzielność zajmuje miejsce ustawowej wspólności majątkowej. W takiej sytuacji małżonek zachowuje te składniki majątku, które przypadły mu w drodze podziału majątku wspólnego oraz przedmioty nabyte już po wprowadzeniu rozdzielności. Intercyza nie jest dokumentem wiążącym małżonków na całe życie. Mogą oni zmienić treść umowy bądź w dowolnym czasie ją rozwiązać. Z chwilą rozwiązania intercyzy między małżonkami powstaje system wspólności ustawowej. Jeżeli przyszli małżonkowie postanawiają, że chcą mieć rozdzielność majątkową, wówczas trzeba sporządzić odpowiedni akt notarialny, który nabierze mocy prawnej w dniu ślubu. W sytuacji gdy z jakichś powodów do ślubu nie dojdzie wówczas dokument jest nieważny. Zarówno zmiana majątkowej umowy małżeńskiej, jak i jej rozwiązanie wymaga dla swojej ważności formy aktu notarialnego. Zawierając intercyzę, małżonkowie mogą zdecydować się na ograniczoną wspólność majątkową, rozszerzoną wspólność majątkową, rozdzielność majątkową czy też rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.

Intercyza a odpowiedzialność za długi małżonków
Intercyza sporządzona w odpowiednim czasie chroni każdego z małżonków przed odpowiedzialnością za długi zaciągnięte przez jednego z nich. Majątkowa umowa małżeńska wywołuje skutki prawne dopiero od dnia jej zawarcia i nie działa wstecz. Za długi powstałe wcześniej małżonkowie odpowiadają więc tak, jakby między nimi nie było rozdzielności majątkowej. Problem ten nie powstanie w sytuacji, gdy intercyza została sporządzona przed zawarciem małżeństwa. W tej sytuacji bowiem małżonkowie w ogóle nie posiadają wspólnego majątku, ani w czasie małżeństwa, ani po jego ustaniu. Należy jednak pamiętać, że małżonek może powołać się względem innych osób na intercyzę jedynie w przypadku, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome. Ma to na celu ochronę wierzycieli, którym przysługuje prawo zaspokojenia ich wierzytelności z majątku wspólnego małżonków. Skuteczność umowy majątkowej względem innej osoby uzależniona jest więc od jej wiedzy o fakcie zawarcia umowy majątkowej oraz jej rodzaju. Nie jest jednak konieczne, aby wierzyciel znał treść takiej umowy. Małżonek musi jedynie poinformować wierzyciela o istnieniu intercyzy i jej rodzaju przed zaciągnięciem zobowiązania. Przy tym umowa małżeńska zawarta później lub zmiana tej umowy nie ma skutku względem wierzyciela i to małżonkowie lub małżonek musi udowodnić, że wierzyciel przy zaciąganiu zobowiązania o umowie wiedział. Jeżeli intercyza jest bezskuteczna względem wierzyciela, stosunki majątkowe małżonków ocenia się tak, jakby jej w ogóle nie zawarto. W takiej sytuacji małżonkowie odpowiadają za zobowiązania jednego z nich tak, jakby pozostawali w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej. Jeżeli jednak małżeńska wspólność majątkowa została zniesiona wyrokiem sądu, wówczas skutki takiego zniesienia dotykają wierzycieli małżonków bez potrzeby oddzielnego informowania ich o takim wyroku. W pewnych ściśle określonych przypadkach nie można powoływać się na brak wiedzy o istnieniu rozdzielności majątkowej między małżonkami. Tak będzie w sytuacji, gdy istnienie intercyzy wynika z ksiąg wieczystych albo informacja o niej została wpisana do rejestru prowadzonego dla spółki w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub też widnieje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


 
Intercyza a urząd skarbowy

Intercyza może jednak nie chronić przed zobowiązaniami podatkowymi małżonka prowadzącego działalność gospodarczą. Zgodnie bowiem z Ordynacją podatkową małżonkowie, w tym także ci, którzy zawarli umowę o ograniczeniu lub wyłączeniu wspólności majątkowej, bądź których ustawowa wspólność majątkowa została zniesiona przez sąd, odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą za zaległości podatkowe wynikające z działalności podatnika i powstałe w okresie, w którym stale współdziałał z nim przy jej wykonywaniu i osiągał z tej działalności korzyść. Małżonek odpowie więc za długi przedsiębiorcy w przypadku, gdy w tym czasie współprowadził firmę, czy wykonywał czynności zlecone i ponadto czerpał z tego korzyści materialne. Należy pamiętać, że odpowiedzialność ta ograniczona jest jedynie do wysokości uzyskanych korzyści.
 

Autor/Źródło: Andżelika BanowiczSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Kadron
Kancelaria Adwokacka
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.