Jesteś tutaj:
Prawo cywilne
13.01.2012 - Andżelika Banowicz
Kliknij, aby ocenić:
 
5/5

Umowa komisu

Umowę komisu określa się jako umowę o świadczenie usług w zakresie pośrednictwa handlowego.

Jest ona uregulowana przepisach art. 765-773 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.  Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).


Przez umowę komisu przyjmujący zlecenie, czyli komisant, zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizją) w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek zleceniodawcy, czyli komitenta, lecz w imieniu własnym.
Wyróżnia się dwa rodzaje tej umowy a mianowicie komis sprzedaży i komis kupna. W pierwszym przypadku komisant zobowiązuje się względem komitenta do sprzedaży rzeczy ruchomej, przy czym komitent aż do zbycia rzeczy przez komisanta pozostaje jej właścicielem. Inaczej jest w przypadku komisu kupna. W takiej sytuacji komisant staje się właścicielem rzeczy ruchomej ale jej własność jest obowiązany przenieść na komitenta. Podstawową cechą tej umowy jest to, iż komisant działając na rachunek komitenta zawsze działa przy tym w imieniu własnym. Oznacza to, iż jedynie jego obciążają obowiązki oraz przysługują uprawnienia wynikające z zawartej przez niego z osobą trzecią umowy sprzedaży lub umowy kupna, pomimo faktu, iż w efekcie to między komitentem a osobą trzecią dochodzi do przejścia własności rzeczy.


Stronami umowy komisu jest zleceniodawca określany jako komitent oraz zleceniobiorca zwany komisantem.

Stroną tej umowy nie jest natomiast osoba trzecia, od której komisant kupuje bądź której sprzedaje rzecz ruchomą. Komisantem może być jedynie osoba fizyczna lub prawna, która profesjonalnie, tj. w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, zajmuje się świadczeniem usług komisowych, np. prowadzi komis samochodowy czy komis z antykami. Komitentem natomiast może być każdy podmiot prawa cywilnego.


Przedmiotem tej umowy mogą być jedynie rzeczy ruchome, zatem nie mogą to nieruchomości czy też papiery wartościowe.
Umowa komisu może być zawarta w dowolnej formie, na czas oznaczony bądź nieoznaczony. Do jej zmiany może dojść w każdym czasie za porozumieniem stron. W przypadku, gdy była zawarta na czas nieoznaczony, wówczas można ją wypowiedzieć w dowolnym czasie. Jeżeli strony oznaczyły czas, w którym powinna być wykonana, wówczas z upływem tego terminu umowa wygasa. Skutek taki wywołuje również jej wykonanie a także śmierć komisanta, chyba że strony zastrzegły co innego.

Autor/Źródło: Andżelika Banowicz1 2 DALEJ
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.