Jesteś tutaj:
Prawo medyczne
16.07.2013 - Karolina Potempa
Kliknij, aby ocenić:
 
5/4
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Transgraniczna współpraca w ratownictwie medycznym pomiędzy Rzeczpospolitą Polska a Republiką Federalną Niemiec

W dniu 21 grudnia 2011 r. w Warszawie została podpisana Umowa ramowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym. Umowa weszła w życie 28 maja 2013 r.

Cel umowy.
Celem Umowy ramowej jest określenie ram prawnych współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec dla zapewnienia na obszarze przygranicznym możliwie jak najlepszej opieki w zakresie ratownictwa medycznego wszystkim osobom, które stale lub czasowo przebywają na tym obszarze.
Strony postanowiły, że w celu realizacji Umowy ramowej mogą być zawierane porozumienia o współpracy.

Koszty.
Kwestie związane z przejęciem kosztów działań ratunkowych uregulowane zostaną w porozumieniach o współpracy. Powinny one przewidywać, iż koszty transgranicznych działań ratunkowych nie będą zwracane państwu udzielającemu pomocy.

 

Obszar obowiązywania.
Umowa ramowa obowiązuje w obszarze przygranicznym:
- Rzeczypospolitej Polskiej: w województwach dolnośląskim, lubuskim i zachodniopomorskim;
- Republiki Federalnej Niemiec: w krajach związkowych Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie i Saksonia.

 

Osoby uprawnione do wykonywania czynności ratunkowych.
Umowa określa, że osoby wykonujące czynności ratunkowe w ramach Umowy ramowej nie podlegają obowiązkowi rejestracji lub uprzedniego poinformowania o zamiarze wykonywania medycznych czynności ratunkowych i uzyskania dodatkowych zezwoleń w zakresie wykonywania tych czynności na terytorium drugiej Umawiającej się Strony. Ponadto osoby te są zwolnione z obowiązku członkostwa w izbach zawodowych drugiej Umawiającej się Strony. Osoby prowadzące działania ratunkowe w ramach niniejszej Umowy ramowej działają zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi i stanem wiedzy medycznej oraz z poszanowaniem przepisów prawa Umawiającej się Strony, na terytorium której prowadzone są działania ratunkowe.

 

Przekraczanie granicy państwowej.
Osoby wjeżdżające z terytorium Umawiającej się Strony na terytorium drugiej Umawiającej się Strony w ramach podejmowanych działań ratunkowych w stanach nagłych, są zwolnione z obowiązku posiadania ważnego dokumentu podróży oraz wizy lub innego dokumentu uprawniającego do wjazdu i pobytu na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, jeśli są wymagane. Zwolnienie kończy się z chwilą, gdy uzyskanie dokumentów umożliwiających pobyt na tym terytorium lub złożenie do właściwych organów wniosku o ich wydanie stanie się możliwe, biorąc pod uwagę szczególne okoliczności danego wypadku i pierwszeństwo uzyskania pomocy.

Autor/Źródło: Karolina Potempa1 2 DALEJ
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.