Jesteś tutaj:
Prawo medyczne
12.06.2013 - Rafał Rodzeń
Kliknij, aby ocenić:
 
5/5
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Ujawnienie danych pacjenta, który odmówił transfuzji krwi

Transfuzja krwi jest jednym z zabiegów medycznych pozwalających ratować życie wielu pacjentów. Polega na przetoczeniu pewnej ilości tego płynu ustrojowego od jednej osoby do drugiej, po to aby uzupełnić utracone składniki u potrzebującego, który np. uległ poważnemu wypadkowi lub przechodzi skomplikowaną operację chirurgiczną. Przetaczanie krwi nie jest jednak dozwolone przez wszystkie wyznania religijne na świecie, dotyczy to szczególnie Świadków Jehowy, którzy uważają, że krew zawiera w sobie element duszy konkretnego człowieka - dlatego też nie wolno jej mieszać.

Niezależnie od przyjmowanej religii, każdy pacjent ma prawo do zachowania poufności w zakresie wykonywanych względem niego świadczeń natury medycznej. Dotyczy to także transfuzji krwi oraz braku ewentualnej zgody na wykonanie takiego zabiegu. W Polsce podstawowym aktem prawnym regulującym prawa pacjenta jest ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z jej zapisami, przestrzeganie praw pacjenta określonych w ustawie jest obowiązkiem organów władzy publicznej właściwych w zakresie ochrony zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, osób wykonujących zawód medyczny oraz innych osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Treść art. 13 stanowi z kolei, że pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.Obowiązek zachowania w tajemnicy danych medycznych poszczególnych pacjentów nie jest jednak praktykowany na całym świecie, czego przykładem niech będzie ostatnia sprawa tocząca się przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Organ ten orzekł dokładnie 6 czerwca 2013 r., że ujawnienie dokumentacji medycznej Świadków Jehowy, którzy odmówili poddania się transfuzji krwi, narusza ich prawo do poszanowania życia prywatnego (sprawa nr 1585/09, Avilkina i inni przeciwko Rosji).Całe zdarzenie dotyczyło, jak można domyślić się po sentencji wyroku, odmowy zgody na dokonanie przetoczenia krwi jednemu z pacjentów rosyjskiego szpitala. Rodzina obywatela Rosji, który czekał na zabieg była praktykującymi Świadkami Jehowy, w związku z czym wyznawana przez nich wiara nie pozwalała na dokonywanie transfuzji krwi w żadnym wypadku. Lekarz nie uzyskawszy zgody na zabieg poinformował prokuraturę podając wszystkie dokładne dane nie tylko pacjenta ale także i jego rodziny. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zachowanie pracowników szpitala nie było podyktowane złośliwością, lecz obowiązkiem nałożonym przez rosyjskie organy władzy. W czasie przedmiotowego zdarzenia prowadzone było bowiem postępowanie w sprawie zgodności z prawem działania na terenie Rosji organizacji Centrum Świadków Jehowy w Rosji. Każdy przejaw odmowy dokonywania transfuzji krwi przez Świadków Jehowy musiał być obowiązkowo zgłaszany do właściwych organów ścigania. Tak też stało się i w tym przypadku.Zgodnie z wyrokiem ETPC powyższe działanie stanowi naruszenie zasady wyrażonej w art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Zgodnie z treścią tego przepisu,  każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób. W uzasadnieniu swojego stanowiska Trybunał podkreślił, że rozwiązanie przyjęte przez rosyjską prokuraturę zasługuje na naganę, szczególnie gdy istniała inna możliwość rozwiązania problemu transfuzji krwi. Szpital mógł bowiem zwrócić się do sądu z wnioskiem o nakazanie wykonania zabiegu, zwłaszcza gdy istniała ku temu bezwzględna przyczyna medyczna. Nie było zatem potrzeby informowania prokuratury, nawet jeśli był ku temu prawny obowiązek. Przepisy nie mogą bowiem ingerować w sferę osobistą żadnego człowieka bez udzielenia przez niego ku temu wyraźnej zgody. Ustawodawstwo rosyjskie zostało mocno skrytykowane w zakresie w jakim narusza godność człowieka i prawo do poszanowania jego wolnej woli oraz tajemnicy danych osobowych.

Autor/Źródło: Rafał RodzeńSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.