Jesteś tutaj:
Prawo spółdzielcze
29.11.2012 - Andżelika Banowicz
Kliknij, aby ocenić:
 
5/1
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Zasady wykupu lokali w spółdzielni

Wykup mieszkania lokatorskiego, spółdzielczego własnościowego czy też wykup byłego mieszkania zakładowego od spółdzielni nie nastręcza wielu trudności, choć wiąże się pewnymi kosztami. Ponieważ mieszkaniem własnościowym łatwiej jest rozporządzać, warto wiedzieć co zrobić, aby stać się jego pełnoprawnym właścicielem.

Konieczny jest wniosek

Osoba, która pragnie wykupić lokal od spółdzielni musi najpierw złożyć stosowny wniosek o przekształcenie. Wniosek należy złożyć w administracji danej spółdzielni. Może być on napisany odręcznie, chociaż niektóre spółdzielnie mają swoje, gotowe wzory wniosków. Przedmiotowy wniosek powinien zawierać dane osoby, która ubiega się o przeniesienie własności oraz informacje o lokalu, którego dotyczy. Należy więc podać dokładny adres i lokalizację lokalu oraz wskazać, na jakiej podstawie przysługuje on wnioskodawcy, tj. czy jest to spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też najem. Trzeba też pamiętać o podaniu prawidłowej podstawy prawnej przekształcenia lokalu. W przypadku mieszkania lokatorskiego będzie to art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.), zaś w  przypadku przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu będzie to art. 1714 ust. 1 przedmiotowej ustawy. Z kolei, jeżeli przekształcenie dotyczy  byłego mieszkania zakładowego, które jest wynajmowane przez wnioskodawcę będzie to art. 48 ust. 1 w/w ustawy.

Wnioskodawca powinien również zobowiązać się do uregulowania ewentualnych należności z tytułu przekształcenia. Kwota, którą trzeba zapłacić za przekształcenie zależy od rodzaju lokalu. Wniosek oczywiście należy podpisać, nie zapominając o tym, że jeżeli prawo spółdzielcze przysługuje obojgu małżonkom musi być on podpisany przez każdego z nich. Warto wiedzieć, że spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia wniosku. Aby uniknąć przykrych niespodzianek powinno się zażądać potwierdzenia daty wpływu pisma, najlepiej na kserokopii wniosku.

 

Przekształcenie mieszkania lokatorskiego

Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębne prawo własności może nastąpić jedynie po dokonaniu przez członka spółdzielni spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami, a jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków także spłaty przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu w kwocie podlegającej odprowadzeniu przez spółdzielnię do budżetu państwa. Dodatkowo należy spłacić ewentualne zadłużenie z tytułu bieżących opłat oraz kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, jak np. składek na fundusz remontowy. 

 

Przekształcenie mieszkania spółdzielczego własnościowego

Do przekształcenia prawa spółdzielczego własnościowego konieczna jest natomiast spłata przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami. Poza tym należy spłacić ewentualne zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych. Do uzyskania odrębnej własności nie jest natomiast konieczna spłata przypadających na lokal części kredytów, które spółdzielnia zaciągnęła na remonty. 

 

Przekształcenie byłego mieszkania zakładowego

Większe trudności z nabyciem własności mieszkania mają najemcy byłych mieszkań zakładowych. Najemca spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, może nabyć taki lokal jedynie po spłaceniu zadłużenia z tytułu świadczeń związanych z umową najmu, np. zaległości czynszowych. Jeżeli spółdzielnia nabyła budynek odpłatnie najemca musi także dokonać wpłaty wkładu budowlanego określonego przez zarząd spółdzielni w wysokości proporcjonalnej do powierzchni użytkowej zajmowanego mieszkania wynikającej ze zwaloryzowanej ceny nabycia budynku. Prawo to przysługuje także osobie bliskiej w stosunku do najemcy. W wyroku z 14 lutego 2012r. Trybunał Konstytucyjny orzekł jednak, że art. 48 ust. 1 ustawy jest niezgodny z konstytucją w zakresie, w jakim przyznaje najemcy roszczenie o przeniesienie własności spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed nieodpłatnym przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, powiązane wyłącznie z obowiązkiem spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu lokalu. Uznał on, że wysokość świadczenia finansowego, którego spełnienie warunkuje przeniesienie prawa własności na najemcę, powinna być racjonalna i obiektywnie uzasadniona. Trybunał podkreślił zarazem, że można określić niższe od cen rynkowych warunki finansowe nabywania własności dawnych mieszkań zakładowych wobec najemców. W tym zakresie utraci on moc 23 lutego 2013r. 

Autor/Źródło: Andżelika Banowicz1 2 DALEJ
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.