Jesteś tutaj:
Praca
27.05.2020 - Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kliknij, aby ocenić:
 
4,93/7

Kiedy pracodawca może wysłać pracownika bez jego zgody na urlop wypoczynkowy?

Wprowadzony w marcu stan epidemii stanowi sytuację wyjątkową, która zmusiła pracodawców do podejmowania nietypowych – jak na dotychczas panujące standardy – kroków.

Udzielanie urlopu wypoczynkowego pracownikom

 

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, którego nie może się zrzec. Wymiar tego urlopu wynosi odpowiednio:

 •  20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
 •  26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

 

 

 

 

Plan urlopów

 

Urlopy wypoczynkowe powinny być – co do zasady -  udzielane zgodnie z planem urlopów, w porozumieniu z pracownikami i biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

 

Pracodawca nie ustala jednak planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem.

 

Urlop zaległy

 

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca zobowiązany jest udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lub pracownika pracownik nie wykorzysta całego urlopu do końca roku, z dniem 1 stycznia następnego roku urlop ten stanie się urlopem zaległym.

 

Urlop wypoczynkowy „na polecenie” pracodawcy

 

Udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę w drodze jednostronnej decyzji, czyli bez zgody pracownika, jest dopuszczalne jedynie w przypadku polecenia wykorzystania przez pracownika urlopu zaległego oraz w przypadku polecenia wykorzystania przez pracownika przysługującego mu  urlopu w okresie wypowiedzenia. Oznacza to, że pracodawca może „wysłać” pracownika na zaległy urlop, czyli niewykorzystany w roku 2019, szczególnie w okresie epidemii, tzn. w czasie, gdy jego zakład pracy został zamknięty zgodnie z odrębnymi przepisami lub nastąpiły inne uzasadniające okoliczności związane z epidemią. Dotyczy to jednak wyłącznie urlopu zaległego. Co ważne, termin wykorzystania zaległego urlopu upływa 30 września danego roku.

 

Pamiętajmy, że powyższa możliwość istnieje tylko względem urlopu zaległego, tj za 2019 rok. Nie obejmuje ona urlopu bieżącego, czyli urlopu wypoczynkowego za 2020 rok.

 

Podstawa prawna:
art. 152, art. 154 , art. 163 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.).
 

Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.plWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.