Jesteś tutaj:
Majątek i pieniądze
31.03.2020 - Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kliknij, aby ocenić:
 
4/5

Przedsiębiorców czeka trudny czas - Sejm odrzucił poprawki Senatu korzystne dla biznesu

Tarcza antykryzysowa stała się w ostatnim czasie zarzewiem sprzeciwu przedsiębiorców, których pogarszająca się z dnia na dzień sytuacja ekonomiczna oraz fasadowa aktywność rządu zmusiła do działania. Nadzieję dał Senat, wprowadzając do specustawy szereg poprawek, nieco poprawiających oferowany poziom ochrony. Entuzjazm i wynikająca z niego nadzieja okazała się jednak krótkotrwała, bowiem Sejm dysponujący prorządową większością odrzucił uchwałę Senatu.

Senat chciał szerszej ochrony polskich przedsiębiorców

 

Wprowadzone do specustawy senackie poprawki zakładały rozszerzenie katalogu przedsiębiorców, mogących się ubiegać o pomoc państwa. Zwolnienie ze składek ZUS objęłoby mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Zgodnie z poprawkami Senatu, zaliczki podatkowe miałyby być nieobligatoryjne w razie utraty płynności, a przedsiębiorcy mogliby także zostać warunkowo zwolnieni z płacenia zaliczek na podatek dochodowy. Ponadto Senat zaproponował, by koszty stałe przedsiębiorcy (czynsz, media itp.) mogły być dofinansowane z budżetu państwa do kwoty nieprzekraczającej 40 tys. zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Jak czytamy w uzasadnieniu, proponowane poprawki to rozszerzenie ulg dla pracodawców, które miały uchronić pracowników przed  głodowymi pensjami, a zakłady pracy przed utratą ciągłości funkcjonowania.

 

 

 

 

Jakie poprawki do Tarczy antykryzysowej proponował Senat?

 

Wśród poprawek przyjętych przez Senat znalazło się rozszerzenie prawa do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem z powodu zamkniętych szkół na rodziców dzieci do 12. roku życia.  Senatorowie zaproponowali także, by państwo finansowało tzw. postojowe w wysokości 75% dotychczasowego wynagrodzenia pracownika nie więcej jednak niż 75% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

 

Dodatkowo Senatorowie rozszerzyli także katalog przedsiębiorców, mogących się ubiegać o pomoc państwa o rolników prowadzących gospodarstwa agroturystyczne. Przyznali także rolnikom oraz ich domownikom zasiłki w wysokości płacy minimalnej w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z koronawirusem. Zaproponowali także utworzenie Fundusz Płynności, którego celem miałoby być  wsparcie utrzymania płynności przez przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.

 

Przyjęte przez Senat poprawki przewidują także rekompensaty państwa dla artystów, twórców, samorządowych instytucji kultury z tytułu odwołanych spektakli, koncertów, zajęć itp. Zasady ich wypłacania określić ma minister kultury i dziedzictwa narodowego.
Dodatkowo Senat zaproponował wprowadzenie obligatoryjnych cotygodniowych testów na obecność koronawirusa dla personelu medycznego, farmaceutów, pracowników Sanepidu oraz  osób pracujących w handlu i w zawodach podwyższonego ryzyka. Senat chciał także, aby każdy Polak mógł się przebadać się na obecność koronawirusa. Jak czytamy w uzasadnieniu, „każdy obywatel naszego kraju powinien mieć prawo do testów wykrywających zwłaszcza bezobjawowe nosicielstwo, a personel ochrony zdrowia, ekspedientki, kasjerki czy policjanci powinni podlegać szczególnej ochronie”.

 

Sejm przeciw poprawkom Senatu

 

Podczas obrad Sejmu odrzucono poprawki Senat. Oznacza to między innymi, że:

 • w firmie powyżej 9 pracowników nie będzie zwolnień ze składek ZUS;
 • nie będzie także cotygodniowych testów dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych i osób wykonujących innych zawód podwyższonego ryzyka;
 • rodzice dzieci powyżej 8 lat nie otrzymają zasiłków opiekuńczych.

 

Dodatkowo Sejm przywrócił kwestionowane zapisy zmian w prawie wyborczym, wprowadzające zmiany w zasadach głosowania i torujące drogę do przeprowadzenia 10 maja wyborów prezydenckich.

 

Zwolnienie z ZUS obejmie tylko mikrofirmy zatrudniających do 9 osób

 

Państwo przejmie na 3 miesiące (za marzec, kwiecień i maj br.) pokrycie składek do ZUS wyłącznie od mikrofirm zatrudniających do 9 osób, założonych przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem w wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek.

 

 

Czytaj też: Duchowni jak przedsiębiorcy zwolnieni z ZUS

 

 

Odroczenie niektórych obowiązków

 

Odroczenie niektórych obowiązków, m.in.:

 • Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.).
 • Przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.;
 • Przesunięcie matrycy VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020;
 • Brak sankcji za złożenie deklaracji podatkowej i zapłaty podatku po terminie, jeśli nastąpi to do końca maja 2020 roku;
 • Firmy, które są podatnikami CIT, będą miały wiecej czasu na złożenie zeznania rocznego CIT-8 oraz wpłatę podatku. Termin został dla nich wydłużony do 31 maja br. Organizacje pozarządowe będą to mogły zrobić do 31 lipca;
 • Przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r.;
 • Odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy);
 • Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.;
 • Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty powyżej 15 tys. złotych na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego);
 • Przesunięcie terminu wejścia w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów z 1 czerwca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r.;
 • odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.;
 • możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy;
 • wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.


 

Tarcza antykryzysowa

 

W skład uchwalonego pakietu wchodzą:

 • Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;
 • Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 • Ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju.    


Źródło:
Oficjalna strona Prezydenta RP.
Oficjalna strona Senatu RP.
Oficjana strona Ministerstwa Rozwoju.
 

Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.plSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.