Jesteś tutaj:
Majątek i pieniądze
03.03.2016 - Katarzyna Kowalska
Kliknij, aby ocenić:
 
3,5/7

Zmiany w zawieraniu umowy-zlecenia

Obowiązujące od początku 2016 roku zmiany dotyczą oskładkowania umowy-zlecenia ze względu na aktualną płacę minimalną. W tym roku wynosi ona 1.850,00 zł brutto. Wprowadzone regulacje są wynikiem nowelizacji ustawy z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2014 r. poz.1831.

Opłacanie składek

 

Mamy tu do czynienia z dwiema sytuacjami. Pierwsza – kwota brutto od zawartej umowy-zlecenia jest niższa niż płaca minimalna. Druga – kwota brutto pokrywa się z płacą minimalną lub jest od niej wyższa.

 

Przykład 1:

Gdy kwota brutto jest niższa od płacy minimalnej, wówczas to płatnik składek zgłasza zleceniobiorcę do opłat oraz wszystkie je pokrywa. Dotyczy to wszystkich zawartych umów-zlecenia. Jeżeli zleceniobiorca ma już zawartą umowę-zlecenia, musi powiadomić o tym płatnika składek na stosownym oświadczeniu. Innymi słowy, jeżeli zleceniobiorca zawarł dwie (lub więcej) osobne umowy-zlecenia, obie na kwoty niższe niż płaca minimalna, wówczas obaj jego pracodawcy są zobowiązani do opłaty wszystkich składek na ubezpieczenie społeczne.

 

Przykład 2:

Jeżeli umowa-zlecenie (zawarta z pierwszym pracodawcą) opiewa, co najmniej, na kwotę równą wynagrodzeniu minimalnemu, wówczas kolejny pracodawca opłaca za zleceniobiorcę jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

 

W przykładzie 1 wspomnieliśmy o oświadczeniu, które powinien złożyć zleceniobiorca w pewnym określonym przypadku. Niestety, póki co, nie ma wzoru takiego oświadczenia – zleceniobiorca musi więc radzić sobie sam. Samo oświadczenie powinno zawierać przynajmniej trzy podstawowe informacje:

 • potwierdzającą zatrudnienie w innym miejscu,
 • o rodzaju zawartej umowy,
 • o tym, czy umowa opiewa co najmniej na wynagrodzenie minimalne, na kwotę mniejszą lub większą.

 

Warto również dodać zapis, który zobowiązuje przyszłego ubezpieczonego do informowania płatnika jego składek o każdej zmianie statusu związanego z zawartymi umowami. Zapis, w pewien sposób, zabezpiecza pracodawcę. Nie stanowi jednak całkowitej gwarancji, ponieważ to płatnik składek odpowiada przed ZUS za ich opłacanie. Nawet w przypadku, w którym został wprowadzony w błąd przez ubezpieczanego pracownika.

 

Co nowego w ustawie?

 

Nowelizacja daje płatnikowi składek nowe możliwości. Będzie on mógł zweryfikować w ZUS poprawności informacji, które ubezpieczony zawarł we wspomnianym już oświadczeniu. Reguluje to następujący fragment ustawy:

„Zakład, na wniosek płatnika składek, bada prawidłowość wykazanych przez tego płatnika składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 9 ust. 2c. Jeżeli w wyniku sprawdzenia wysokości miesięcznej podstawy wymiaru składek Zakład stwierdzi błędne wykazanie składek, informuje o tym niezwłocznie płatnika składek i ubezpieczonego za pośrednictwem płatnika składek. Jeżeli do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek, składka jest opłacana przez każdego płatnika, chyba że ubezpieczony przedłoży płatnikowi dokumenty, z których wynika brak konieczności opłacania składek.”

 

Umowa-zlecenie zawarta ze studentem, który nie przekroczył 26 roku życia, nie wymaga od pracodawcy opłacania za niego składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W tym przypadku zasady opłacania składek nie zmieniły się. To samo tyczy się osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i dodatkowo pracujących na umowie-zlecenia.

 

Działalność gospodarcza

 

W przypadku zawarcia umowy-zlecenia z osobą prowadzącą własną działalność gospodarczą, to osoba samozatrudniona wybiera to, co ma stać się podstawą do opłaty składek ZUS. Aby podstawą taką była umowa-zlecenie, musi zostać spełniony następujący warunek:

 • podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe z umowy-zlecenia ma wynieść co najmniej 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

 

W przeciwnym wypadku tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń będzie prowadzona działalność, natomiast od umowy-zlecenia obowiązkowa będzie jedynie składka zdrowotna. Pozostałe składki zostaną dobrowolne.

 

 

Autor/Źródło: Katarzyna KowalskaSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.