Jesteś tutaj:
Sprawy rodzinne
21.04.2016 - Natalia Szok
Kliknij, aby ocenić:
 
4,17/6

Rodzina 500 plus: Czy otrzymywane alimenty uwzględnia się przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze lub jedyne dziecko?

Choć rządowy Program Rodzina 500 plus obowiązuje dopiero od niedawna, to już pierwszego dnia wejścia w życie ustawy dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci dało się zauważyć, jak ogromnym zainteresowaniem cieszy się możliwość uzyskania przez rodziców z budżetu państwa świadczenia wychowawczego. Jednym z wymogów uzyskania 500 złotych na pierwsze bądź jedyne dziecko jest nieprzekroczenie wymaganego prawem progu dochodowego. Rodzi się wiec pytanie, czy otrzymywane alimenty na dziecko uwzględnia się przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze lub jedyne dziecko?

Kiedy świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze bądź jedyne dziecko?

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Nie zawsze przysługuje ono jednak na pierwsze albo jedyne dziecko. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze albo jedyne dziecko osobom, o których mowa wyżej, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

 

Otrzymywane alimenty a kwestia ustalania dochodu rodziny

 

Świadczenie wychowawcze podobnie jak świadczenie alimentacyjne ma zbliżone cele. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Z kolei obowiązek alimentacyjny to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Obciąża on krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Istota obowiązku alimentacyjnego jest szczególnie widoczna w relacji rodzic – dziecko. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych jedynie względem dziecka pełnoletniego i to wtedy, gdy są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

 

Jednym z etapów przyznania świadczenia wychowawczego na pierwsze bądź jedyne dziecko jest udokumentowanie, że nie przekroczyło się progu dochodowego upoważniającego organ do przyznania osobie uprawnionej (matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka) świadczenia wychowawczego. Pierwszym okresem, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, jest okres od 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 września 2017 r. W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014. Przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze lub jedyne dziecko pojawia się kwestia otrzymywanych alimentów oraz tego, czy wlicza się je do dochodów branych pod uwagę przy przyznawaniu 500 zł na dziecko. Należy więc podkreślić, że  przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze lub jedyne dziecko uwzględnia się otrzymywane alimenty. Podobnie uwzględnia się również stypendia socjalne. Do dochodu rodziny nie wlicza się natomiast zasiłku rodzinnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Składanie wniosków o przyznanie 500 złotych na dziecko

 

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka. Można go złożyć przez Internet lub w gminie. Nie ma również przeciwwskazań, aby wniosek przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej (wówczas będzie się liczyć data stempla pocztowego). Wnioski można składać od momentu startu programu, czyli od dnia 1 kwietnia 2016 roku. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy - tj. od 1 kwietnia 2016 roku do 1 lipca 2016 roku – to rodzice dostaną wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

 

Podstawa prawna:
Art. 1, art. 4, art. 5, art. 13 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.2016.195).
Art. 128, art. 133 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (
 

Autor/Źródło: Natalia SzokSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Kadron
Kancelaria Adwokacka
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.