Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za naruszenie dóbr osobistych w związku ze śmiercią bliskiej osoby
01.10.2014 - Radosław Terlecki
Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego pojazdu. Odstępstw od tego obowiązku ustawodawca, w zasadzie, nie przewiduje. Obowiązek ubezpieczenia stanowi w swej...
01.10.2014 - Natalia Szok
Zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z...
01.10.2014 - Rafał Rodzeń
Prawo do reklamacji wadliwego produktu jest jednym z podstawowych uprawnień każdego konsumenta...
01.10.2014 - Rafał Rodzeń
Do dowodów osobistych w obecnym kształcie zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Każdy posiadacz takiego...
Wysokość grzywien za wykroczenia
Prawo
01.10.2014 - Edyta Zielińska
Zgodnie z kodeksem wykroczeń, grzywna może wynieść od 20 do 5000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej. Natomiast regulując postępowanie mandatowe ustawodawca zdecydował, że w postępowaniu tym grzywna może wynieść do 500 złotych, a gdy czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy – do 1000 złotych. Do 2000 złotych mogą natomiast być wymierzane grzywny w sprawach, w których oskarżycielem jest organ Państwowej Inspekcji Pracy, jak i naruszeń przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego.
Jak ściągnąć alimenty z zagranicy?
Sprawy rodzinne
01.10.2014 - Rafał Rodzeń
Uzyskanie prawa do świadczeń alimentacyjnych w gruncie rzeczy nie stanowi większego problemu. Należy oczywiście pamiętać kiedy możemy żądać alimentów od drugiej osoby. Co jednak, jeśli świadczeniem zostaje obciążona osoba, która wyjechała do innego kraju? Wtedy też możesz skutecznie dochodzić alimentów, musisz wiedzieć tylko jak to zrobić. Dziś w tym Ci pomożemy.
TK: pokrzywdzony może wziąć udział w posiedzeniu sądu umarzającym postępowanie
Prawo
01.10.2014 - Edyta Zielińska
W dniu 30 września 2014 roku Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej uprawnień pokrzywdzonego w procesie karnym i pokrzywdzonego jako oskarżyciela posiłkowego. Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny, wszyscy uczestnicy postępowania przed Trybunałem zajęli jednoznaczne stanowisko co do oczywistej niekonstytucyjności kwestionowanej przez skarżącego regulacji, dlatego też skarga konstytucyjna została rozpoznana na posiedzeniu niejawnym w trybie art. 59 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
Jak wygląda odpowiedzialność karna nieletniego?
Prawo
01.10.2014 - Andżelika Banowicz
W świetle prawa karnego odpowiedzialności karnej podlega ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat. Generalnie więc nieletni, czyli osoby poniżej 17 lat, nie podlegają takiej odpowiedzialności. Nie oznacza to jednak, że pozostają oni bezkarni, bowiem w stosunku do takich osób stosuje się środki przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Należy jednak pamiętać, że przepisy Kodeksu karnego przewidują również możliwość zastosowania do nieletniego ogólnych zasad odpowiedzialności karnej.
Nowe ulgi na dzieci zaakceptowane
Majątek i pieniądze
30.09.2014 - Marek Siudaj
Rząd zaakceptował projekt ustawy, podwyższającej ulgi na dzieci. Zgodnie z nowymi przepisami, odpis na trzecie dziecko rośnie o prawie 332 zł, a na czwarte i każde kolejne – o prawie 476 zł.
Prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu
Prawo
30.09.2014 - Radosław Terlecki
Statystyki wypadków drogowych powstałych z udziałem kierowców będących w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka pokazują jednoznacznie, że tzw. „jazda na podwójnym gazie” stanowi nie lada problem, z którym od lat zmuszone jest konfrontować się polskie społeczeństwo. Masa przypadków – także tych szeroko nagłaśnianych i komentowanych w mediach – dotyczy kierowców tzw. „wczorajszych”, którzy, wracając na drugi dzień z suto zakrapianej imprezy, nie zdają sobie sprawy z tego, iż nadal są pod wpływem alkoholu. Warto zaakcentować w tym miejscu, że prawo nie dzieli pijanych kierowców na tych, którzy wsiadają do auta od razu po spożyciu i na tych, którzy robią to na drugi dzień. Liczy się to, czy w organizmie kierowcy nadal krąży alkohol lub inna, zaburzająca pracę mózgu, substancja.
Zapisz się na bezpłatny biuletyn!
Opinie ekspertów
Radosław Terlecki - aplikant radcowski
Czy pracodawca może zlecić pracownikowi wykonywanie innego niż umówiony rodzaju pracy?
Strony przyszłego stosunku pracy mają względną swobodę ukształtowania treści umowy. Ustawodawca dość precyzyjnie... 
Hanna Liczner - Kierownik Biura Obsługi Klientów serwisu ifirma.pl.
Zaległy podatek - obliczanie odsetek
Podatek, który nie został opłacony terminowo tworzy zaległość podatkową. Terminem tym określa się również nieuregulowaną... 
Daniel Reck - Partner w Kancelarii DurajReck &Partnerzy
Reklamacja nie tylko z paragonem
Kupujesz obuwie, sprzęt RTV, czy upragnioną sofę. Dostajesz paragon. Od tej chwili dmuchasz i chuchasz i na to co... 
Agata Szymborska- Sutton - analityk Tax Care
Wakacyjną pracę za granicą należy rozliczyć w Polsce
Wakacyjne zarobki z dorywczej pracy za granicą trzeba rozliczyć z polskim fiskusem w rocznym zeznaniu podatkowym, co w... 
Edyta Zielińska - aplikant radcowski
Kiedy może nastąpić zawieszenie lub zmniejszenie emerytury rolniczej
Obwiązujące przepisy przewidują możliwość zarówno zawieszenia, jak i zmniejszenia emerytury rolniczej i renty rolniczej... 
Anna Kasza - aplikant radcowski
Ewidencja czasu pracy
Prawo pracy nakłada na pracodawcę szereg obowiązków, a jednym z nich jest wymóg prowadzenia ewidencji czasu pracy, która...