Czy można opublikować zdjęcie złodzieja w sieci?
20.10.2014 - Rafał Rodzeń
Większość z nas wie, że zdjęcia osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa są celowo zniekształcane, tak aby nie można było rozpoznać danej osoby. Podobnie dzieje się w przypadku nazwisk podejrzanych, których podawanie ogranicza się wyłącznie do pierwszej litery. Powyższe reguły mają służyć nie...
20.10.2014 - Edyta Zielińska
W postępowaniu przed sądami administracyjnymi wprowadzona została ogólna zasada, zgodnie z którą...
20.10.2014 - Radosław Terlecki
W dobie – rozproszonych na całym globie - konfliktów zbrojnych, jak też niestabilnych relacji...
20.10.2014 - Edyta Zielińska
Skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie...
Opłata skarbowa od pełnomocnictwa
Majątek i pieniądze
20.10.2014 - Edyta Zielińska
W pewnych przypadkach udzielenie pełnomocnictwa wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej. Nieuiszczenie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa stanowi wykroczenie skarbowe, które może być karane nawet do wysokości dwudziestokrotności wynagrodzenia minimalnego.
Czy lekarz odbywający specjalizację musi dołączyć ksero z dokumentacji medycznej pacjenta, aby potwierdzić że wykonał samodzielnie operację?
Prawo
20.10.2014 - Edyta Zielińska
Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował, że otrzymuje coraz więcej informacji o nieprawidłowościach w procesie uzyskiwania specjalizacji lekarskich. W piśmie przekazanym do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich – Konsultant Krajowy zwrócił się do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o wprowadzenie obowiązku dołączania do tzw. dzienniczków wykonanych asyst i wykonywanych samodzielnie operacji, kserokopii dokumentacji medycznej, a dokładniej z ksiąg operacyjnych lub systemów komputerowych, stanowiącej potwierdzenie wykonania tych zabiegów. Według Rzecznika Praw Obywatelskich wprowadzony obowiązek nie znajduje uzasadnienia w obowiązującym porządku prawnym.
Co zrobić, gdy umowa okazuje się nieważna?
Prawo
20.10.2014 - Rafał Rodzeń
Zawarcie umowy jest niczym innym jak czynnością prawną, a ta z różnych powodów może okazać się wadliwa. Jeśli jedna ze stron kontraktu podejrzewa nieuczciwość wspólnika może skutecznie doprowadzić do zerwania umowy, nawet gdy druga strona nie chce się na to zgodzić. Oczywiście potrzebna będzie pomoc sądu.
Dokumenty niezbędne do przyznania zasiłku chorobowego
Prawo
19.10.2014 - Edyta Zielińska
Najogólniej rzecz biorąc, ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie okresu wyczekiwania. Okres ten jest zróżnicowany w zależności od charakteru ubezpieczenia. Osoba, która podlega ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo ma prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Natomiast osoba, która podlega ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, prawo do zasiłku chorobowego nabywa po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia. Do okresu ubezpieczenia zalicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, pod warunkiem, że przerwa w ubezpieczeniu nie przekracza 30 dni albo jest spowodowana urlopem wychowawczym, bezpłatnym lub odbywaniem czynnej służby wojskowej.
Przeniesienie i wygaśnięcie zastawu rejestrowego
Prawo
18.10.2014 - Edyta Zielińska
Przepis art. 17 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów wprowadza konstytutywny wpis do rejestru, jako dodatkowy warunek przenoszenia wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym. Zgodnie z tym przepisem przeniesienie zastawu rejestrowego może być dokonane tylko wraz z przeniesieniem wierzytelności zabezpieczonej tym zastawem. Przeniesienie zastawu rejestrowego jest skuteczne od daty wpisu nabywcy do rejestru zastawów. Przeniesienie zastawu rejestrowego przysługującego administratorowi zastawu jest skuteczne od chwili wpisu do rejestru zastawów nowego zastawnika upoważnionego do pełnienia funkcji administratora zastawu.
Wykonywanie w Polsce orzeczeń z państw członkowskich Unii Europejskiej
Prawo
17.10.2014 - Edyta Zielińska
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Projekt został przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Konieczność nowelizacji przepisów obydwu ustaw związana jest z przyjęciem przez Parlament Europejski oraz Radę rozporządzenia 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych oraz rozporządzenia 606/2013 w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych. Zakłada się, że projektowane przepisy powinny wejść w życie od 10 stycznia 2015 r.
Zapisz się na bezpłatny biuletyn!
Opinie ekspertów
Mateusz Dąbroś - aplikant adwokacki, Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Komandytowa Ślązak, Zapior i Wspólnicy
Związek partnerski a umowa cywilnoprawna (partnerska)
Ostatnimi czasy głośno zrobiło się o homoseksualnej parze z Krakowa, która, nie mogąc doczekać się wejścia w życie... 
Agata Szymborska- Sutton - analityk Tax Care
Wakacyjną pracę za granicą należy rozliczyć w Polsce
Wakacyjne zarobki z dorywczej pracy za granicą trzeba rozliczyć z polskim fiskusem w rocznym zeznaniu podatkowym, co w... 
Jacek Jaruchowski - radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych "Wiatr i Partnerzy"
Doręczenie pozwu na adres miejsca pracy pozwanego
Sąd Apelacyjny w Białymstoku postanowieniem z dnia 30.01.2014r. (sygn. akt I ACz 74/14) przedstawił Sądowi Najwyższemu... 
Marek Wcisło - dyrektor zarządzający Kompass Poland Sp. z o. o.
Wykorzystujesz bazy danych osobowych? Sprawdź, o czym musisz pamiętać
Tylko w ubiegłym roku liczba zarejestrowanych w GIODO baz danych wyniosła 16 866*. To aż o 5 tysięcy więcej niż w roku... 
Jarosław Olejarz - radca prawny
Polak będzie mógł zbankrutować
Właśnie trwają prace legislacyjne nad zmianami przepisów o upadłości konsumenckiej. Ustawodawca po kilku latach... 
Daniel Reck - Partner w Kancelarii Duraj Reck i Partnerzy
Reklamacja nie tylko z paragonem
Kupujesz obuwie, sprzęt RTV, czy upragnioną sofę. Dostajesz paragon. Od tej chwili dmuchasz i chuchasz i na to co...