Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl 
 

Dom wybudowany na działce nabytej przed ślubem

Przed ślubem kupiłem ziemię i chcę na niej wybudować dom. Do kogo należeć będzie nieruchomość lub w jakich częściach będzie przypadać mi i żonie w przypadku rozwodu. Przypominam że nie mamy intercyzy.Co do zasady nieruchomość budynkowa wybudowana na Pana gruncie będzie należeć do Pana. Wynika to z generalnej zasady prawa cywilnego, że rzeczy trwale z gruntem związane przynależą do tego gruntu (superficies solo cedit), czyli to co jest na powierzchni przypada gruntowi. Ta rzymską zasada prawna odnosi się do związania własności budynku (oraz innych rzeczy połączonych z gruntem) wzniesionego na gruncie z własnością tego gruntu. W polskim porządku prawnym zasada uregulowana jest w art. 48 i 191 kc, aczkolwiek ta nie ma charakteru bezwzględnie obowiązującego - w pewnych warunkach nieruchomości wzniesione na cudzym gruncie nie są związane z własnością gruntu (np. pracownicze ogródki działkowe). Treść art. 191 Kc nie budzi wątpliwości - własność nieruchomości rozciąga się na rzecz ruchomą, która została połączona z nieruchomością w taki sposób, że stała się jej częścią składową (w tym przypadku będzie to wybudowany budynek).Nie mniej jednak Pana żona np. w przypadku rozwodu będzie mogła żądać takiego podziału majątku, aby uwzględnił on nakłady poczynione z majątku wspólnego małżonków (powstałego po zawarciu małżeństwa), na majątek odrębny drugiego małżonka.

Porady prawne
Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
www.SerwisPrawa.pl 
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl