Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl 
 

Klauzula wykonalności na małżonka dłużnika

Czy jest możliwe jest uzyskanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonce dłużnika w sprawie karnej z art. 286 par 1 kk.W samym postępowaniu karnym takiej możliwości nie ma. Jednak po zakończeniu sprawy karnej i uznania winy sprawcy, może Pan wnieść powództwo odszkodowawcze do sądu cywilnego, na zasadach ogólnych, na podstawie art. 415 kc (kodeksu cywilnego). W postępowaniu tym sąd cywilny związany jest wyrokiem sądu karnego, stąd postępowania takie jest dla sądu proste, gdyż całe postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone w sprawie karnej.Mając tytuł egzekucyjny, jakim jest wyrok sądu cywilnego, może Pan wystąpić z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności także na małżonka dłużnika.

Postępowanie jednak będzie, można tak powiedzieć, ekstremalnie trudne, gdyż co do zasady jeżeli nie było zgody współmałżonka, lub zaciągnięcie zobowiązania nie wymagało takiej zgody, to nie można żądać zaspokojenia z majątku wspólnego małżonków. Jedyna szansa to wykazanie, że w związku z przestępstwem nastąpiło przysporzenie w majątku wspólnym małżonków, stąd zasadne jest skierowanie roszczeń do tego majątku. Decyzja jednak w tej sprawie należy do sądu, który podejmie ją oceniając stan faktyczny oraz okoliczności sprawy.

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl 
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl