Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl 
 

Windykacja należności po przekształceniu spółki cywilnej

Firma - spółka cywilna - dłużnik naszej firmy (wartości zadłużenia ok. 1 tys. zł) informuje nas, że zmienia formę prawną ze spółki cywilnej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W piśmie tym informuje nas, że wszelkie zobowiązania spółki cywilnej będzie regulowała spółka z o. o. Powstał nowy dług już w spółce z o. o (wartość zadłużenia ok. 2 tys. zł) Wielokrotne telefony, wezwania do zapłaty nie przynosiły rezultatu. W jaki sposób możemy odzyskać nasze należności od obu spółek? Czy możemy skarżyć wspólników spółki cywilnej?Odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej jest solidarna, tzn. że każdy w równym stopniu odpowiada za długi spółki. Mogą Państwo dochodzić całego długu od jednego ze wspólników lub od obydwu. Istotnym elementem przy spółce cywilnej jest to, że za zobowiązania spółki cywilnej, wspólnicy odpowiadają nie tylko majątkiem spółki ale całym swoim majątkiem prywatnym.Za zobowiązania powstałe przed przekształceniem spółki cywilnej w spółkę z o. o. odpowiadają wspólnicy spółki cywilnej na równi ze samą spółką, która w wyniku przekształcenia przejęła zobowiązania spółki cywilnej. Jednakże przekształcenie nie zwalnia wspólników spółki cywilnej z tych zobowiązań. Zobowiązania powstałe po przekształceniu obciążają tylko spółkę z o. o. Zmiana udziałowców czy zarządu, w stosunku do zobowiązań spółki nie mają żadnego znaczenia. Spółka z o. o. ma osobowość prawną i może być pozywana i pozywać.

Reasumując może Pan domagać się spłaty starego długu zarówno od spółki z o. o. jak i od wspólników spółki cywilnej. Z uwagi na małą kwotę zobowiązania, rozprawę przeprowadza się w trybie uproszczonym – pozew i inne pisma procesowe składa się na formularzach urzędowych. Pozwanym może być zarówno sama spółka jak i obaj wspólnicy. Podobnie rzecz ma się ze zobowiązaniami spółki z o. o. – również w postępowaniu uproszczonym.

Jeżeli wykaże Pan że wierzytelności są wynikiem działalności gospodarczej to sprawy kierować należy do wydziału gospodarczego w sądzie rejonowym, jeżeli nie to do wydziału cywilnego. Odpowiednie formularze znajdzie Pan na naszej stronie internetowej. Jest tam też krótki przewodnik jak prowadzić sprawy sądowe. Zanim złożą Państwo powództwo do sądu konieczne jest wezwanie dłużników do zapłaty należności, zakreślając im termin do spłaty, a po bezskutecznym upływie terminu skierować sprawę do sądu.

Porady prawne / Pomoc prawna
www.SerwisPrawa.pl 
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl