Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl 
 

Zawarcie umowy w wyniku aukcji elektronicznej

Wylicytowałem na aukcji na allegro kombajn. Aukcja była bez ceny minimalnej zaczynała sie od 1 zł udział wzięło 4 osoby jednak cena końcowa wyniosła tylko 11 zł. W tytule aukcji było napisane sprzedam lub wydzierżawię. Skontaktowałem się z tą osobą i oczywiste jest że nie zgodziła się na sprzedaż za taką kwotę. Czy mam jakieś prawo w tej sytuacji skoro aukcja została zakończona i wygrałem? Wiem że były podobne przypadki i sąd był po stronie kupującego. jakie są koszty takiego procesu?W przypadku sprzedaży dokonywanej za pomocą aukcji, umowa sprzedaży w myśl art. 701 § 1 k.c. jest zawierana w drodze aukcji. Warunki aukcji mogą być zmienione lub odwołane tylko wtedy, gdy zastrzeżono to w ich treści. Jeżeli zastrzeżenia takiego nie było, nie można zmienić warunków prowadzonej aukcji. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył ofertę korzystniejszą, chyba że w warunkach aukcji zastrzeżono inaczej. Zawarcie umowy w wyniku aukcji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Tylko wyjątkowo w wyniku udzielenia przybicia umowa nie dochodzi do skutku, a mianowicie gdy jej ważność zależy od spełnienia szczególnych wymagań np. zachowania formy aktu notarialnego itp. W takim wypadku zarówno organizator aukcji, jak i licytant, którego oferta została wybrana mogą przed sądem dochodzić zawarcia umowy. W takim przypadku w wyniku zakończenia aukcji, pomiędzy wyłonionym nabywcą a organizatorem aukcji powstaje bowiem swoiste wzajemne zobowiązanie do zawarcia umowy w przepisanej formie.
Z opisanego stanu prawnego nie wynika, aby dla przeniesienia własności przedmiotu licytacji jakim jest kombajn niezbędne było dokonanie dodatkowych szczególnych wymagań, stąd też należy uznać, że skutecznie doszło do zawarcia umowy. W takim przypadku kupujący (licytant) zobowiązany jest wpłacić sprzedającemu wylicytowaną cenę, a sprzedający zobowiązany jest wydać przedmiot sprzedaży.
 
Koszty złożenia do sadu pozwu, uzależnione są od wartości przedmiotu sporu. Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku, o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych. Oczywiście w razie przegrania sprawy, sąd może zasądzić także na rzecz drugiej strony koszty zastępstwa procesowego, które także uzależnione są od wartości roszczenia o jakie sprawa się toczy.
 
Porady prawne / Pomoc prawna


 
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl