Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl 
 

Niemożność stawiennictwa świadka

Jestem świadkiem w sprawie, na którą nie jestem wstanie dotrzeć gdyż jest to 400 kilometrów od mojej miejscowości, nie posiadam pieniędzy na dojazd i mam ciężko chorą matkę, która nie może zostać bez opieki.  Co mam zrobić w takiej sytuacji, czy jest jakiś wniosek np. o wyznaczenie innego terminu?


Zgodnie z art. 177 k.k. każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania.  Świadka, który nie może się stawić na wezwanie z powodu choroby, kalectwa lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, można przesłuchać w miejscu jego pobytu. Winien zatem powołać się Pan na tą przeszkodę w postaci obowiązku opieki nad chorą matką, załączając stosowne dokumenty potwierdzające, że żadna inna osoba nie mieszka w tym mieszkaniu z Pana matką, która mogłaby się nią opiekować. Powinien także wskazując Pan na brak środków załączyć odpowiednie dokumenty.
Świadkom którzy stawią się na wezwanie sądu, należy się zwrot kosztów poniesionych w związku z podróżą, w tym także zwrot utraconego wynagrodzenia. Sąd może zlecić Pana przesłuchanie przez sąd w miejscu Pana zamieszkania w ramach pomocy prawnej, jeżeli złożony wniosek przez Pana zostanie przez sąd uznany. Wniosek taki winien Pan wysłać listem poleconym, z takim wyprzedzeniem, żeby móc stawić się na rozprawię, jeżeli Pana wniosek zostałby odrzucony. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawę podlega karze.
 
Porady prawne / Pomoc prawna
 
ZLEĆ NAM ODZYSKANIE TWOICH PIENIĘDZY / PROWADZENIE SPRAWY / PRZYGOTOWANIE PISMA


 
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl