Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl 
 

Wydarzenia na dzień 21-09-2020:

Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy za miesiąć poprzedni (20-09-2020)

Do 20 dnia miesiąca - osoba prowadząca działalność gospodarczą oblicza i wpłaca zaliczkę na podatek dochodowy za miesiąc poprzedni. Od roku 2007 zniesiono obowiązek składania comiesięcznych deklaracji PIT-5. Podatnik wylicza i wpłaca zaliczkę, której wysokość obliczyć może w serwisie ifirma.pl w zakładce "deklaracje". Sposób wyliczania podatku nie uległ zmianie. Zaliczkę za listopad wpłaca się w wysokości podwójnej, za grudzień nie wpłaca się zaliczki. Wprowadzono możliwość wpłacania zaliczki na podatek dochodowy kwartalnie, o wyborze tej formy opodatkowania należy poinformować US do 20-02-2008 lub przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Wtedy termin zapłaty podatku upływa 20 dnia miesiąca następnego po zakończeniu kwartału. Zaliczkę za 4 kwartał wpłaca się w wysokości wynikającej z zaliczki za 3 kwartał do 20 grudnia.
Przyszłe wydarzenia:
  • Termin złożenia deklaracji VAT 7 (25-09-2020)
  • Złożenie deklaracji VAT-8 (25-09-2020)
  • Złożenie deklaracji VAT-12 (25-09-2020)
  • Termin płatności podatku akcyzowego (25-09-2020)


 
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl