Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl 
 

Wydarzenia na dzień 27-04-2020:

Termin złożenia deklaracji VAT 7 (25-04-2020)

VAT-7 – deklarację dla podatku od towarów i usług za okresy miesięczne składają osoby fizyczne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby prawne będące czynnymi podatnikami podatku VAT, które wybrały miesięczną metodę rozliczenia.
Złożenie deklaracji VAT-8 (25-04-2020)

VAT-8 - deklaracja dla podatku od towarów i usług za okresy miesięczne składają podatnicy inni niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, oraz osoby prawne nie będące podatnikami zarejestrowani jako podatnicy VAT UE dla celów dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
Złożenie deklaracji VAT-12 (25-04-2020)

VAT-12 – deklarację dla podatku od towarów i usług za okresy miesięczne składają podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych, którzy wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu.
Termin płatności podatku akcyzowego (25-04-2020)

Podatek akcyzowy to podatek pośredni nakładany na wyroby o wysokiej akumulacji zysku, tzn. dużej nadwyżce przychodów ze sprzedaży nad kosztami produkcji. Nadwyżka ta w znacznej części przyjmowana jest drogą opodatkowania akcyzą i stanowi ważne źródło dochodów budżetu państwa. Zgodnie z przepisami ustawy płatnikami podatku akcyzowego  osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej i osoby fizyczne będące producentami lub importerami wyrobów akcyzowych. Podatek ten płatny jest do 25 dnia każdego miesiąca.

Przyszłe wydarzenia:
  • Rozliczenie roczne - PIT 38 (30-04-2020)
  • Rozliczenie roczne - PIT 39 (30-04-2020)
  • Rozliczenie roczne - PIT 36 i PIT 37 (30-04-2020)
  • Rozliczenie roczne - PIT 36 L (30-04-2020)


 
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl