Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl 
 

Wydarzenia na dzień 31-01-2020:

Rozliczenie roczne - osoby fizyczne opodatkowane ryczałtem (31-01-2020)

Złożenie zeznania PIT-28 o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok podatkowy.
Rozliczenie roczne - Osoby fizyczne opodatkowane w formie karty (31-01-2020)

Złożenie deklaracji PIT-16A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.
Rozliczenie roczne - Osoby duchowne (31-01-2020)

Złożenie deklaracji PIT-19A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego.
Przyszłe wydarzenia:
  • Termin wpłaty składek ZUS przez jednostki i zakłady budżetowe (05-01-2020)


 
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl