Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl 
 

Chcesz zgłosić patent - uważaj!

W centrum zainteresowania tych podmiotów znalazły się głównie międzynarodowe zgłoszenia patentowe dokonywane na podstawie Układu o Współpracy Patentowej (PCT). Podmioty te kierowały też uwagę na użytkowników międzynarodowego systemu rejestracji znaków towarowych (tzw. systemu madryckiego).

Podmioty te celowo upodabniają swoje rachunki do faktur pochodzących z oficjalnych źródeł. Znajdują się na nich ogólnodostępne dane bibliograficzne dotyczące międzynarodowych zgłoszeń lub rejestracji. W wielu przypadkach takie dokumenty (i związane z nimi strony internetowe) zawierają elementy myląco podobne do nazwy i logo WIPO.
 
 
Po uzyskaniu informacji o istnieniu takich nieuczciwych praktyk, WIPO podjęło działania zmierzające do podniesienia świadomości użytkowników w tym zakresie i zamieściło na swojej stronie internetowej zbiór przykładowych fałszywych „faktur”. Ponadto w ukazującym się co miesiąc wydawnictwie WIPO zatytułowanym PCT Newsletter wielokrotnie publikowano artykuły, których autorzy zwracali się do rzeczników patentowych i agentów z prośbą o informowanie swoich klientów, że mogą otrzymywać fałszywe rachunki. WIPO docenia wysiłki krajowych i regionalnych urzędów patentowych, które starają się informować obywateli o istnieniu takich praktyk. Na wspomnianej stronie internetowej znajdują się linki do witryn Europejskiego Urzędu Patentowego oraz urzędów patentowych Australii, Szwajcarii, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, na których zamieszczono ostrzeżenia. Kwestią tą zainteresował się także Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory przemysłowe).
 
Pomimo starań WIPO i jej partnerów zwiększa się liczba podmiotów rozsyłających fałszywe faktury, ich metody stają się coraz bardziej wyszukane i uzyskują one ogromne kwoty od niczego nie podejrzewających wynalazców i małych firm. O ile doświadczonych zgłaszających trudniej jest zmylić, to ofiarami tych nieuczciwych praktyk padają zwykle ci, dla których utrata pieniędzy jest dotkliwą stratą finansową, czyli twórcy indywidualni czy też mali przedsiębiorcy, którzy ubiegają się o ochronę swoich wynalazków. Zgłaszający ci muszą mieć pewność, że WIPO i wszystkie partnerskie urzędy patentowe, krajowe i regionalne dokładają wszelkich starań, aby chronić ich przed takimi bezwzględnymi praktykami. Dlatego też WIPO zwiększyło swoją aktywność i nawiązało współpracę z władzami państw, w których tego rodzaju nieuczciwe praktyki często występują. Osiągnięto pewien sukces, ponieważ wszczęto postępowania prawne przeciwko niektórym podmiotom i przekonano inne do zmiany ich logo i nazwy na odróżniające się od znaku WIPO.

Źródło Urząd Patentowy RPAutor: Autor zewnętrzny


 
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl