Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl 
 

Prawo konsumenckie w świetle nadchodzących zmian

Spotkanie będzie okazją do rozmowy o rządowym projekcie ustawy o prawach konsumenta, którego celem jest wdrożenie do polskiej struktury prawnej regulacji unijnych, a także usystematyzowanie i zintegrowanie przepisów za jakość rzeczy sprzedanej. Nowy porządek nie tylko ujednolica poziom ochrony konsumentów w całej UE, ale również reformuje krajowe prawo sprzedaży w szerokim zakresie (program wydarzenia).

 


Uczestnicy konferencji będą dyskutować nad praktycznym wymiarem nowych przepisów, które z jednej strony przyznają konsumentom więcej praw, z drugiej zaś nakładają na przedsiębiorców nowe obowiązki. Podczas spotkania poruszona zostanie m.in. kwestia gwarantowanego kupującym prawa do wyczerpujących informacji, które sprzedawca będzie zobowiązany przekazać jeszcze przed zawarciem umowy. Ponadto omówiony zostanie wpływ planowanej zmiany definicji konsumenta oraz modyfikacji przepisów dotyczących gwarancji i rękojmi na rzeczywistość handlową.

 

 


Głos w dyskusji zabiorą przedstawiciele organizacji konsumenckich, instytucji publicznych oraz przedsiębiorcy i prawnicy. Wydarzenie będzie transmitowane on-line na stronie www.uokik.gov.pl/online/, z kolei nagrania udostępnione zostaną w zakładce multimedia.
 Autor: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów UOKiK


 
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl