Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl 
 

I Kongres Odszkodowawczy Targi Odszkodowań Pro Bono

Celem Kongresu jest dążenie do doskonalenia jakości usług doradztwa odszkodowawczego, zgodnie z europejskimi i światowymi standardami, by skutecznie dbać o interesy osób poszkodowanych wskutek różnego rodzaju wypadków, reprezentowanych przez:

 •  radców prawnych,
 • adwokatów,
 •  prawników,
 •  doradców prawnych,
 •  doradców odszkodowawczych,
 •  rzeczoznawców,
 •  mediatorów,
 •  fundacje i stowarzyszenia.

 


Program Kongresu zakłada wymianę myśli i doświadczeń specjalistów rożnych dziedzin, działających na terenie całego kraju i przedyskutowania problemów mających na celu podwyższenie standardów marketingu usług doradztwa odszkodowawczego, likwidacji szkód osobowych, reprezentacji procesowej, konkurencji oraz wszelkich innych tematów, rozumianych, jako dbałość o jakość reprezentacji osób poszkodowanych.
Partnerami Kongresu są m.in. Rzecznik Ubezpieczonych, Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych oraz Polska Izba Odszkodowań.

 


Unikalne cechy I Kongresu Odszkodowawczego to:

 1.  spotkanie radców prawnych, adwokatów, prawników w jednym miejscu dla przedyskutowania wspólnych problemów reprezentantów osób poszkodowanych,
 2.  konferencja prawników mówiących wspólnym językiem, ale pracujących w rożnych środowiskach, którzy spotykają się, by wymienić się doświadczeniami w likwidacji szkód osobowych oraz reprezentacji procesowej,
 3.  możliwość bezpośrednich spotkań z wybitnymi przedstawicielami sądownictwa, prawa cywilnego, prawa karnego, ubezpieczeń, medycyny, rehabilitacji, marketingu,
 4.  szansa wypracowania wspólnego w Polsce Kodeksu Dobrych Praktyk Odszkodowawczych – dzięki udziałowi wszystkich potencjalnie zainteresowanych stron,
 5.  dyskusja o problemach, które wykraczają poza programy standardowych spotkań i szkoleń prawników: jak miarkować zadośćuczynienie, jak wyliczać odszkodowanie, jak szybko likwidować szkody osobowe, co dalej z success fee,
 6.  spojrzenie z dumą na osiągnięcia rzeczników, radców prawnych, adwokatów, prawników i doradców odszkodowawczych, zmieniających doktrynę oraz wpływających na orzecznictwo sądowe,

 szansa poszerzenia wiedzy w wybranych kierunkach, przedstawianej przez najbardziej znakomitych jej przedstawicieli z Polski.
 

Bezpłatne porady dla poszkodowanych

Podczas Targów Odszkodowań Pro Bono osoby poszkodowane wskutek wypadków będą mogły zasięgnąć bezpłatnych porad u specjalistów:

 •  radców prawnych,
 •  adwokatów,
 •  prawników,
 •  doradców prawnych,
 •  doradców odszkodowawczych,
 •  rzeczoznawców,
 •  mediatorów,
 •  przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń.


Organizatorem I Kongresu Odszkodowawczego oraz Targów Odszkodowań Pro Bono jest Grupa Doradcza Prawno-Medyczna z Gdańska.

 Autor: GDPM


 
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl