Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl 
 

Płatności kartą będą tańsze

Za najistotniejszą zmianę wprowadzoną tą ustawą należy uznać wprowadzenie przepisu art. 38a, w której określono maksymalną stawkę opłaty interchange jaka może być pobierana. Zgodnie z przepisami nie może ona przekroczyć 0,5% wartości jednostkowej transakcji przy użyciu karty płatniczej. Ustalenia w umowie wyższej stawki opłaty interchange i tak nakazuje stosowanie maksymalnej stawki ustawowej, co w tym wypadku nie będzie wymagało zmiany już zawartych umów, a obniżenie stawek nastąpi niejako z automatu po wejściu w życie przepisów ustawowych. Wprowadzenie maksymalnej stawki opłaty interchange nie znajdzie zastosowania jedynie w przypadku organizacji kartowej, która rozpoczyna działalność, w okresie 3 lat od rozpoczęcia działalności. Regulacja ta służyć ma jako zachęta do tworzenia nowych organizacji kartowych.

 

Oprócz obniżenia stawek przepisy ustawy nałożyły również nowe obowiązki informacyjne zarówno na organizacje kartowe, jak i na wydawców kart płatniczych oraz na agentów rozliczeniowych.  
Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 30 czerwca 2014 r., organizacja kartowa, wydawcy kart płatniczych oraz agenci rozliczeniowi zostali zobowiązani do dostosowania swojej działalności, w tym zawartych umów, do przepisów ustawy.
 
Źródło: Kancelaria Prezydenta RP

 

 Autor: Kancelaria Prezydenta RP


 
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl