Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl 
 

EFNI 2013 we wrześniu w Sopocie

Hasłem przewodnim EFNI 2013 jest „Co dalej Europo? Jak na nowo urządzić Stary Kontynent? Perspektywa biznesu”. Zaproszeni paneliści będą dyskutować o największych i najbardziej palących problemach Europy i szukać sposobów ich rozwiązania. Dlaczego Europa wciąż tkwi w kryzysie? Jak przełamać konflikt narodowych interesów ekonomicznych i wyzwań ścisłej integracji? Gdzie trzeba więcej instytucji UE, gdzie mniej? Jaki cel musimy stawiać przed regulacjami, gdy gospodarka trwale zwalnia? Jak zarządzać strategicznymi sektorami gospodarki, by wspierały wzrost? Jak z nowych technologii uczynić narzędzie przyspieszenia rozwoju społecznego i ekonomicznego naszego kontynentu? To tylko niektóre pytania, z którymi zmierzą się goście Forum.
Dyskusje w gronie najwybitniejszych ekspertów ze świata
Główną oś programu EFNI 2013 będą stanowić trzy sesje plenarne. Będą one poświęcone ideom i wartościom, które powinny na nowo spajać Europę, wpływowi nowych technologii na demokrację, społeczeństwo i rynek, a także odpowiedzi na pytanie, jak zmienić unijne instytucje, zarządzanie i regulacje, aby sprzyjały rozwojowi gospodarczemu. Tematy te zostaną następnie pogłębione podczas paneli dyskusyjnych. W programie Forum znajdą się również Spory nocnych marków – późnowieczorne, nieformalne debaty z udziałem panelistów EFNI, premiery raportów przygotowanych specjalnie na Forum, promocje książek panelistów EFNI, tematyczne debaty śniadaniowe i obiadowe. Mieszkańcy Sopotu i turyści i zastaną zaproszeni do Zatok Dialogu, gdzie będą mogli podyskutować z wybitnymi prelegentami Forum. 
 
Wysoki poziom merytoryczny Forum to jeden z głównych wyróżników EFNI, co roku doceniany przez uczestników i gości konferencji. Zapewnia go przede wszystkim bardzo selektywny i przemyślany sposób doboru tematów oraz panelistów. Priorytetem organizatorów w tym zakresie jest zapewnienie spójności merytorycznej. Paneliści są reprezentantami nie tylko różnych środowisk, ale także generacji. Plan wydarzeń merytorycznych Forum zakłada także, że różne punkty programu dotyczące tej samej tematyki (np. energetycznej, ekologicznej, społecznej itd.) nie pokrywają się czasowo, umożliwiając tym samym uczestnikom udział we wszystkich. 
W tym roku przyjazd na Forum zapowiedzieli już m.in. Benjamin R. Barber – jeden z najwybitniejszych amerykańskich politologów, prof. Zygmunt Bauman – światowej sławy socjolog i filozof, Ivan Krastev – bułgarski politolog, jeden z najwybitniejszych współczesnych myślicieli politycznych, Henri Malosse – Prezydent EKES, Emma Marcegaglia – prezydent BUSINESSEUROPE, największej europejskiej organizacji przedsiębiorców, Mario Monti - były premier Włoch, Michael O’Leary – dyrektor generalny Ryanair czy José Ignacio Torreblanca – jeden z najciekawszych młodych analityków politycznych Europy.
 
Na liście panelistów i gości z Polski są m.in. Marek Belka, Edwin Bendyk, Jan Krzysztof Bielecki, Michał Boni, Juliusz Braun, Jerzy Buzek, Andrzej Godlewski, Danuta Hübner, Andrzej Klesyk, Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Koźmiński, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jacek Krawczyk, Jacek Krawiec, Radosław Markowski, Jacek Męcina, Jacek Protasiewicz, Karolina Wigura. 
 
Istotny wkład w sprawy ważne dla Europy
Choć Europejskie Forum Nowych Idei organizowane jest dopiero od 2011 roku, wielu liderów europejskiej opinii publicznej uważa je za jedno z najciekawszych tego rodzaju wydarzeń w Europie. „Chodzi nam o nawiązanie równorzędnej debaty w sprawie przyszłości projektu europejskiego. Chcemy pokazać całej Europie, że tu w Polsce nie czekamy z założonymi rękami na koniec kryzysu, tylko aktywnie i bez kompleksów szukamy odpowiedzi na wszystkie trudne pytania. Program, skład panelistów i oprawa EFNI mają być dowodem, że polski biznes działa według najwyższych standardów” – mówi Zbigniew Gajewski, Dyrektor Europejskiego Forum Nowych Idei. 
Potwierdza to m.in. Benjamin R. Barber, prezydent Interdependence Movement i coroczny gość EFNI, oceniając, że sopockie Forum jest znaczącym wkładem Polski w cywilizacyjny rozwój Europy. Zaś Prof. Paul Dembinski, dyrektor Observatoire de la Finance dodaje: Miło widzieć, jak Polska wraca na intelektualną mapę świata i Europy. Zorganizowane z dużym rozmachem EFNI jest miejscem, które pobudza i skłania każdego do krytycznej refleksji nad jego własnym sposobem myślenia.
 
****
EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI to międzynarodowy kongres środowisk biznesowych z udziałem przedstawicieli świata nauki, kultury i polityki. Organizowane jest przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE, Miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami. Tegoroczna, trzecia edycja EFNI odbędzie się w dniach 25-27.09.2013 r. w Sopocie. Hasło przewodnie Forum brzmi: „Co dalej Europo? Jak na nowo urządzić Stary Kontynent? Perspektywa biznesu.” 
 
Patronat honorowy nad EFNI 2013 objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydent Rady Europejskiej oraz Parlament Europejski
 
Partnerzy instytucjonalni: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 
Partnerzy strategiczni: Orange Polska, PKN ORLEN S.A., Grupa PZU, „Dziennik Gazeta Prawna”, Telewizja Polska
 
Partner Gali Otwarcia: Bank Pekao SA
 
Partnerzy Główni: Bloomberg Businessweek Polska, Deloitte Polska, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny – Grupa Pracodawców, Grupa Energa, KPMG, Miasto Gdańsk, Polpharma, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Provident Polska, Tesco Polska, Totalizator Sportowy 
 
Partnerzy wspierający: Bank Pocztowy, Forbes, Gazeta Giełdy Parkiet, Havas Worldwide Warsaw, Intermarché, MBA Manager, MetLife Amplico, Newsweek Polska, Grupa Kapitałowa PGE, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Puls Biznesu, Radio PiN, Radio TOK FM, Wirtualna Polska, Wprost
 
Partnerzy merytoryczni: Fundacja „Instytut Lecha Wałęsy”, „Liberté”, ThinkTank, World Academy of Art and Science
 
Partnerzy logistyczni: Dell, marka Opel
 
Oficjalny Przewoźnik: PLL LOT S.A.
 
Dodatkowych informacji udziela:
Magdalena Słodownik
tel. 0-22/ 55 99 937, 0-660 426 009 
 

 Autor: Konfederacja Lewiatan


 
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl